Galw am ddarlledu S4C yn y Wladfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC/S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhaglen 'Patagonia Huw Edwards' wedi ysgogi galwadau i ddarlledu rhaglenni S4C yn y Wladfa ar wasanaeth Clic

Mae galwadau wedi dod o Batagonia i raglenni S4C gael eu darlledu yn y Wladfa, ac ar draws y byd, ar wefan y sianel.

Wrth siarad gyda rhaglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru, dywedodd Fabio ac Ann-Marie Lewis o'r Gaiman eu bod wedi dechrau ymgyrch ar wefannau cymdeithasol i gael gwylio S4C ym Mhatagonia, a hynny ar ôl gwylio rhaglen 'Patagonia Huw Edwards' ar wasanaeth ar-lein Clic S4C.

Mae'r ddau yn swyddogion datblygu'r Gymraeg yn y Wladfa, ac maen nhw'n credu y byddai gallu gwylio rhaglenni teledu Cymraeg yn amhrisiadwy wrth geisio hybu'r iaith yn y rhanbarth.

Fel rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers mordaith y Mimosa i'r Wladfa, fe wnaeth S4C sicrhau fod rhaglen 'Patagonia Huw Edwards' ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol ar eu gwasanaeth Clic. Golygai hyn fod y rhaglen ar gael yn yr Ariannin ac mewn gwledydd eraill ar draws y byd hefyd.

Cymorth dysgu

Fe wyliodd Fabio ac Ann-Marie Lewis y rhaglen dros y penwythnos diwethaf, ac ar raglen Taro'r Post ddydd Iau fe alwodd y ddau ar S4C i wneud eu holl gynnwys ar gael yn rhyngwladol.

Maen nhw'n credu y byddai rhaglenni Cyw S4C, sydd yn arlwy o raglenni i blant ifanc, o gymorth mawr i blant yn y Wladfa sydd yn dysgu Cymraeg mewn ysgolion dwyieithog ym Mhatagonia.

Mewn ymateb, dywedodd Elin Morris, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol S4C: "Rydym yn ymwybodol o'r galw i weld cynnwys Cymraeg ar draws y byd, yn enwedig ymhlith y cymunedau ym Mhatagonia. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynlluniau ers cryn amser i alluogi caniatáu rhagor o raglenni yn fyd-eang ar wefan S4C.

"Rydym yn bwriadu dechrau gwireddu'r cynllun yma i gyd-fynd â darlledu nifer o raglenni ym mis Gorffennaf sy'n nodi dathliadau 150 Patagonia, a'r nod yw cynyddu'r cynnwys fydd ar gael yn fyd eang yn ystod cyfnod peilot.

"Mae darllediadau byd eang o'r Sioe Frenhinol wedi bod yn boblogaidd iawn, ac yn dilyn diddordeb cynyddol yn y blynyddoedd diwethaf, bydd yr arlwy eto ar gael i'w gwylio yn fyd eang ar wefan S4C ar gyfer y digwyddiad eleni."

Disgrifiad o’r llun,
Craig Puerto Madryn - man glanio'r Cymry yn 1865