Cwyn am amlosgi gweddillion baban

  • Cyhoeddwyd
CwynFfynhonnell y llun, Chris Fredericks

Mae cwpl o Sir Ddinbych yn dweud eu bod wedi eu "chwalu" ar ôl i gorff eu baban gael ei amlosgi, cyn i'w ludw gael ei wasgaru yn ddiarwybod iddyn nhw.

Bu farw mab Chris Fredericks a Joanne Burns yn ystod yr ugeinfed wythnos o feichiogrwydd yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Fe arwyddodd y ddau ddogfen yn caniatau i gorff y baban Oliver gael ei amlosgi ond maen nhw'n dweud na chawson nhw glywed pryd ac yn lle byddai hyn yn digwydd.

Mae'r ysbyty yn ymchwilio i'r mater.

Dywedodd Mr Fredericks: "Rwy'n teimlo fod ein baban wedi cael ei gymryd oddi arnom ni. Rydym wedi ein chwalu, yn flin, ac mewn storm emosiynnol.

"Fe wnaeth yr ysbyty ofyn i mi i lofnodi dogfen yn rhoi'r hawl i Oliver gael ei amlosgi ond chawsom ni ddim gwybod yn lle na pha bryd.

"Cafodd fy mab ei amlosgi ar 13 Ebrill ac fe gafodd ei weddillion eu gwasgaru heb iddyn nhw ddweud wrtho ni. Fe gafodd Joanne wybod dim ond ar ôl iddi fynd at ei meddyg teulu a gofyn iddo ffonio'r ysbyty er mwyn darganfod pryd oedd yr angladd yn cael ei gynnal."

Mae'r cwpl wedi cael clywed fod gweddillion Oliver wedi cael eu gwasgaru yn yr ardd goffa yn Amlosgfa Bae Colwyn.

Dywedodd Mr Fredericks, sydd wedi ysgrifennu llythyr i gwyno wrth yr ysbyty: "Roeddwn i am ddychwelyd Oliver adref. Roeddwn am ei gael yma gyda ni tan yr oeddem yn barod i adael iddo fynd. Ond nawr mae'r dewis hwnnw wedi ei rwygo oddi arnom ni.

"Dwi jyst eisiau sicrhau fod hyn fyth yn digwydd eto."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Fe hoffem yn gyntaf gynnig ein cydymdeimlad i Ms Burns a'i phartner am eu colled.

"Gallwn gadarnhau fod cwyn ysgrifenedig wedi ei derbyn gan y bwrdd iechyd ar 22 Mai ac mae'r gŵyn yn destun ymchwiliad gan ein tîm cwynion.

"Pa ddaw'r ymchwiliad yma i ben fe fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol gyda'n darganfyddiadau i Ms Burns."