Eich hoff albwm Cymraeg?

Cyhoeddwyd

Dydd Gwener, Mehefin 5 yw Diwrnod Cerddoriaeth Rhyngwladol y BBC.

I ddathlu hyn, bydd Rhaglen Geth a Ger ar Radio Cymru yn cyhoeddi canlyniad pleidlais 'hoff albwm' i gael syniad o beth yw'r record mwyaf poblogaidd yn yr iaith Gymraeg.

Dyma beth mae rhai o wynebau cyfarwydd Cymru'n ei feddwl:

Hywel Gwynfryn: 'Sneb yn Becso Dam' - Edward H Dafis

"Yr albwm hon yn mynd â fi yn ôl i'r cychwyn cyntaf pan oedd pob dim yn newydd a chyffrous. Llwyth o atgofion da!"

Tudur Phillips, cyflwynydd: 'Paid â Deud' - Gildas

"Fi'n dod nôl o'r gwaith ac yn ymlacio a chael chill wrth wrando arno... yn arbennig yn yr haul."

Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr: 'Tincian' - 9Bach

"Dyma fy hoff CD ar y funud. Mae'r melodïau swynol yn gwmni da ar y daith wythnosol rhwng San Steffan a Sir Gaerfyrddin. Rwy'n gobeithio y bydd llwyddiant aruthrol 9Bach yng Ngwobrau Gwerin Radio 2 yn sbarduno adfywiad yn y maes cerddorol hwn ymysg y genhedlaeth iau."

Huw Stephens, cyflwynydd Radio Cymru a Radio 1: 'Rhaid i Rhywbeth Ddigwydd' - Tystion

"Dyma'r albwm 'nath wneud i fi sylweddoli fod unrhywbeth yn bosib. Nôl yn 1996, hwn nath gal fi mewn i hip hop, gwneud cerddoriaeth Gymraeg yn gyffrous, a llenwi fy nglustie gyda synau a odlau modern. Clasur coll!"

Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd: 'Ffoaduriaid' - Bocs set Steve Eaves

"Heb os fe yw un o gyfansoddwyr gorau Cymru, dwi 'di bod yn ffan mawr o'i waith ers fy arddegau. Dwi'n teithio llawer gyda fy ngwaith a ma' gwrando ar ei ganeuon yn gwneud y daith yn y car yn bleserus iawn."

Anni Llŷn, bardd Plant Cymru: 'Mwng' - Super Furry Animals

"Wedi hoffi fo ers i mi brynu fo gyntaf… a do, mi brynais i fo y tro cyntaf rownd!"

Garry Owen, cyflwynydd radio a theledu: 'Mae'r Olwyn yn Troi a Goreuon Eraill' - Heather Jones

"Mae llais arbennig ganddi, ac mae hi'n un sy'n gallu addasu ei chanu i unrhyw steil o gerddoriaeth."

Rhys Meirion: 'Lleuad Llawn' - Elin Fflur

"Caneuon gwych ar yr albwm yma, ac mae llais Elin yn anghygoel unwaith eto."

Shân Cothi, cyflwynydd a chantores: 'Ladi Wen' - Caryl a'r Band

"Dwi'n cofio hon nôl yn 1983 pan o'n i yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Roedd hi gan fy ffrind Hedydd, ac o ganlyniad roedden ni'n gwrando arni drwy'r amser."

John Pierce Jones, actor: 'Record o ganeuon y Môr' - Meredydd Evans a Phyllis Kenney

"Dyma'r tro cyntaf i mi glywed canu gwerin mewn gwirionedd, ac fe wnaeth dipyn o argraff arna i. Hefyd, fe wnaeth y record yma ddysgu llawer o eiriau newydd i mi - geiriau dwi'n eu cofio hyd heddiw."

Gethin Evans: 'Mr Blaidd' - MC Mabon

"Y gân XR3I ydi un o'r caneuon gora' erioed (yn Gymraeg neu Saesneg), ac ma'r albwm i gyd, fel 'sa'r Sais yn ddeud yn all killers, no fillers."

Geraint Iwan: 'Pwy sy'n Galw?' - Big Leaves

"Mae'n bosib fod y 4 sengl orau i gael eu cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg ar yr albwm yma. Ond mae rhaid dweud bod 'Gweld y Llun' gan Anweledig a 'Llithro' gan Yr Ods yn dod yn agos iawn."

I ddewis eich 'hoff albwm' ewch ar Twitter gyda'ch dewis gan ddefnyddio #mawreddbach neu e-bostiwch c2@bbc.co.uk

Bydd Geth a Ger yn datgelu'r enillwyr rhwng 19:00 a 21:00 ar eu rhaglen arC2, Radio CymruNos Wener, Mehefin 5.