Cwest: 'Milwr yn gofyn sawl gwaith am gymorth meddygol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD/PA
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth James Dunsby, Edward Maher a Craig Roberts gymryd rhan yn yr ymarferiadau milwrol yn 2013

Mae cwest i farwolaeth tri milwr ar Fannau Brycheiniog wedi clywed tystiolaeth gan filwr arall, sy'n dweud iddo ofyn sawl gwaith am gymorth meddygol ar ôl dioddef o orboethi a phroblemau gyda'i arenau tra'n hyfforddi gyda'r SAS.

Dywed y milwr, sy'n cael ei adnabod fel milwr 2D, na chafodd ei anfon i ysbyty cyffredin oherwydd byddai'r wasg wedi adrodd am y digwyddiad.

Honnodd i swyddogion ddweud wrtho y dylai ei ffrindiau ofalu amdano.

Mae'r cwest yn Solihull yn ymchwilio i amgylchiadau marwolaethau'r Is-gorporal Craig Roberts o Fae Penrhyn, yr Is-gorporal Edward Maher, a'r Corporal James Dunsby ym mis Gorffennaf 2013.

Dywedodd milwr 2D iddo ofyn droeon i gael gweld meddyg ar ôl gorffen yr ymarfer ond iddo gael gwybod bod neb ar gael.

'Mynegi pryderon'

Clywodd y cwest iddo gwympo i'r llawr o ganlyniad i effeithiau'r ymarfer. Yn ddiweddarach, meddai, roedd wedi ystyried a ddylai mwy o ddŵr fod wedi cael ei ddarparu oherwydd rhagolygon mai hwn fyddai'r diwrnod poethaf ar fynydd Pen Y Fan.

Dywedodd ei fod yn teimlo'n "siomedig" nad oedd mwy o ddŵr wedi ei ddarparu mewn mannau penodol, ond iddo beidio â mynegi ei bryderon wrth yr hyfforddwyr.

Yn ôl milwr 2D, roedd swyddogion wedi dweud wrtho ar ôl yr ymarfer ei fod o dan awdurdod y fyddin, ac mai nhw ddylai benderfynu a fyddai'n cael ei anfon i ysbyty cyffredin ai peidio.

"Roeddwn ychydig yn ofnus, oherwydd yn raddol roeddwn yn teimlo'n fwy sâl."

Yn y diwedd fe wnaeth aelod o'r fyddin ei yrru mewn Land Rover i'r ysbyty.

"Yn syth ar ôl cyrraedd cefais fy rhoi ar fonitor y galon, roedd gennyf anafiadau i'r arenau.

"Syrthiais i gysgu tan y diwrnod canlynol."

Clywodd wedyn fod wedi cael haint i'r arenau, a dywedodd meddyg teulu wrtho fod hyn wedi ei achosi gan yr ymarferiadau milwrol yn fwy na thebyg.

Mae chwech o filwyr wedi rhoi tystiolaeth eu bod wedi teimlo yn benysgafn neu'n sâl yn ystod y sesiwn hyfforddi.

Ond maent hefyd yn cydnabod eu bod wedi dweud wrth swyddogion eu bod yn iawn i barhau.

Straeon perthnasol