Tu ôl i'r Talent // Behind the scenes at the 'Britain's Got Talent' Final

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o aelodau'r côr wedi dod ar draws rhywun enwog yn y coridor // Just someone we bumped into in the corridor

Roedd 13.4 miliwn o wylwyr teledu wedi eu hoelio i'r sgrîn nos Sul, 31 Mai ar gyfer rownd derfynol 'Britain's Got Talent'.

Daeth Côr Glanaethwy yn drydydd ar ôl cael canmoliaeth Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden a David Walliams. Ry'n ni yn ddiolchgar iawn i rai o'r aelodau am rannu eu lluniau cefn llwyfan gyda Cymru Fyw:

A television audience of 13.4 million watched Côr Glanaethwy come third in the final of Britain's Got Talent on Sunday 31 May. Some of the choir's members have shared some of their back-stage photos with Cymru Fyw.

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau'r côr gyda'r brodyr Neale fu hefyd yn cystadlu yn y rownd derfynol // Choir members pose with the Neales, a family of brothers also competing in he finalt
Disgrifiad o’r llun,
Mae paratoi trylwyr ar gyfer y noson yn hanfodol // Preparations for the final have to be thorough
Disgrifiad o’r llun,
Ar y llwyfan, yn barod i gael beirniadaeth gan y rhai sydd tu ôl i mi // On the stage, ready to be judged by those behind me
Disgrifiad o’r llun,
Paratoi'r llwyfan ar gyfer y sioe // Preparing the studio for the show
Disgrifiad o’r llun,
Hunalun o flaen desg y beirniaid // A quick selfie in front of the judges' desk
Disgrifiad o’r llun,
Cwtsh gydag Old Men Groovin' wedi'r ymarfer // A cwtsh from Old Men Groovin' after rehearsals
Disgrifiad o’r llun,
"Nawr pa un ydych chi?" // "Now which one are you?"
Disgrifiad o’r llun,
Llun gyda Cefin ac aelodau eraill // Choir leader Cefin Roberts and a few other members
Disgrifiad o’r llun,
Llun bach cyflym gyda Calum Scott, un arall o artistiaid y noson // A quick photo with Calum Scott, another finalist
Disgrifiad o’r llun,
A mwy o baratoi... // And more preparation...
Disgrifiad o’r llun,
A'r enillwyr yw..? // And the winners are..?
Disgrifiad o’r llun,
Un llun cyflym cyn mynd ar llwyfan // Just one quick photo before we go on stage
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa frawychus // A scary sight

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC