Chwarter miliwn o alwadau i'r Samariaid yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Galwad ffon
Disgrifiad o’r llun,
Fe atebodd y Samariaid yng Nghymru 259,612 o geisiadau am gymorth yn 2014

Fe wnaeth gwirfoddolwyr y Samariaid yng Nghymru ateb dros chwarter miliwn o alwadau am gymorth y llynedd.

Mae'r ffigyrau, gafodd eu cyhoeddi ddydd Llun i gyd-fynd â dechrau wythnos y gwirfoddolwyr, yn dangos bod 1,128 o wirfoddolwyr wedi ymateb i 259,612 o geisiadau am gymorth.

Ar draws y DU, fe gafodd yr elusen 5.3 miliwn o alwadau yn 2014 - cynnydd o dros 100,000 ar y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd cyfarwyddwr gweithredol y Samariaid yng Nghymru, Sarah Stone, bod gwirfoddolwyr yr elusen yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i fywydau pobl yn eu cymunedau.

"Mae'r ffigyrau hyn yn dangos bod angen parhaus am ein gwasanaethau," meddai.

"Mae ein hymchwil yn dangos mai'r cysylltiad dynol - cael ymateb gan berson go iawn - sy'n bwysig i bron pawb sy'n cysylltu â ni, ac mae bron 3 o bob 4 o bobl yn dweud wrthym ni eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu deall yn well, ac yn llai unig neu bryderus, ar ôl cysylltu â'r Samariaid."