Ymddiheuriad am blant ar goll mewn ras hwyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bwystfil y Bryn
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth cannoedd o blant gymryd rhan yn y ras ddydd Sadwrn

Mae trefnwyr wedi ymddiheuro ar ôl i achubwyr mynydd orfod dod o hyd i blant aeth ar goll ar ras hwyl, gan olygu eu bod wedi rhedeg dros ddwbl y pellter.

Dylai'r plant, oll yn iau na 13 oed, fod wedi rhedeg 2 cilometr yn nigwyddiad Bwystfil y Bryn ger Maesteg ddydd Sadwrn.

Ond fe aeth y plant y ffordd anghywir gan nad oedd trefnwyr yno i ddweud wrthyn nhw pa ffordd i fynd, a bu rhaid i achubwyr ymateb pan wnaeth hyd at 40 fethu a dychwelyd.

Dywedodd llefarydd bod y digwyddiad yn "anffodus".

Ychwanegodd: "Mae'r trefnwyr yn ymddiheuro am unrhyw bryder wnaeth hyn achosi i'r teuluoedd.

"Fe gafodd y broblem ei gywiro yn gyflym ac yn broffesiynol, gyda neb wedi'u hanafu ac fe aeth y brif ras ymlaen yn hwyrach yn llwyddiannus iawn gyda niferoedd gwell nag erioed.

'Trefnwyr yn ymchwilio'

Dywedodd Trevor James o dîm achubwyr mynydd Gorllewin y Bannau bod y grŵp wedi cael eu darganfod ar lwybr yr oedolion, a bod tua hanner yr aelodau hŷn wedi parhau i redeg gydag oedolyn, tra bo'r gweddill wedi cael eu cymryd yn ôl i'r man cychwyn.

Ychwanegodd: "Dydyn ni ddim yn rhan o ras y plant fel arfer am ei fod yn fyr iawn. Rwy'n gwybod bod y trefnwyr yn ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.

"Roedd un o'n criw ni yn mynd i lawr llwybr yr oedolion pan ddaeth ar draws grŵp o blant, felly fe wnaethon ni yrru ychydig o achubwyr yno.

"Roedd y plant yn ddiogel, a doedd 'na ddim anafiadau na phryder amlwg."