Ateb y Galw: Tomos Dafydd

Cyhoeddwyd

Yr wythnos yma cyflwynydd Wales Today Tomos Dafydd sy'n Ateb y Galw, wedi iddo gael ei enwebu gan gyflwynydd Scrum V, Ross Harries yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Fy efaill yn fy ngwthio fi mewn i bwll dŵr yn llawn pysgod salw. Dwi ddim wedi bod yn ffan o ddŵr ers hynny - a dwi ddim 'di maddau iddo fe chwaith!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Tiffani Thiessen - hi oedd yn chwarae Kelly Kapowski yn 'Saved by the Bell'.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Pan oeddwn i'n hwyr i un o'r bwletinau, wedi rhedeg i'r stiwdio a methu cael fy ngwynt yn ôl - a gorfod darllen y newyddion.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tomos wed cael ei wynt yn ôl i ganu 'Hen Wlad fy Nhadau' yn un o seremonïau Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow'r llynedd

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Ambell ddeigryn ar ôl genedigaeth fy mab a fy merch. Ond falle mai blinder oedd e...

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi'n dueddol o fwyta fy ewinedd - dwi'n ceisio rhoi'r gore iddi.

Dy hoff ddinas yn y byd?

Delhi, dinas ddi-drefn ar adegau, pace bywyd yno yn wyllt, ond y bobl yn hyfryd. Roeddwn i yno ar gyfer Gemau'r Gymanwlad bum mlynedd yn ôl.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Seremoni agoriadol Gemau Olympaidd 2012. Ro'n i'n dwli ar y rhan gyda James Bond a'r Frenhines - a braf gweld gymaint o Gymry yn rhan o dîm Prydain.

Disgrifiad o’r llun,
"Dewch, dewch Mr Bond dwi ddim eisiau bod yn hwyr fel Tomos Dafydd!"

Oes gen ti datŵ?

Dwi ddim yn ffan o datŵs.

Beth yw dy hoff lyfr?

'I, Partridge: We Need To Talk About Alan'

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Fy esgidiau Hugo Boss brown wedi gwisgo nhw ers sawl blwyddyn ac ma' nhw'n edrych braidd yn flinedig nawr ond ma' coblwr da gyda fi.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Spooks' - ond oedd e braidd yn siomedig. Ma' well da fi'r cyfresi ar y teledu.

Dy hoff albwm?

Ymddiheuriadau am hyn... ond Lionel Ritchie. Sori. Cawslyd tu hwnt.

Disgrifiad o’r llun,
Lionel Richie, y canwr 'caswlyd' o Alabama

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddi di'n ei ddewis?

Dwi'n hoff iawn o fwyta, yn enwedig mewn bwytai Michelin. Ond rhaid dweud bod y cwmni a'r awyrgylch yn y bwyty yr un mor bwysig.

Anodd dewis ond plated mowr o swshi i ddechre, wedyncrab bisque a treiffl mam i orffen, 'sdim byd gwell.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Bydde well 'da fi neges destun yn hytrach na gwrando ar rywun yn parablu ar fy voicemail.

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Fy mab 10 wythnos oed, diwrnodau llawn o fwyta a chysgu. Hawdd.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Derek Brockway

Pynciau Cysylltiedig