Digwyddiadau dydd Gwener yn Eisteddfod yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Eisteddfod

Roedd hi'n fore gwlyb wrth i'r Eisteddfod dynnu at ei derfyn yn Llancaiach Fawr, Caerffili, ond roedd y cystadlu yn parhau ar y maes.

Roedd yr ymwelwyr yn falch o weld yr haul erbyn y prynhawn, pan gafodd Dylan Edwards o Landre ger Aberystwyth ei goroni ym mhrif seremoni'r dydd, am ei waith ar y thema 'Brâd'.

Dywedodd y beirniaid mai ef oedd "llenor mwyaf crefftus y gystadleuaeth" a bod "tinc Dylan Thomas-aidd a Llwyd Owen-aidd" i'r gwaith.

Yr actor ar cerddor Gareth Potter oedd llywydd y dydd, a bu'n ateb cwestiynau Cymru Fyw cyn mwynhau ei ddiwrnod ar y maes.

Fe wnaeth myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth gynnal protest ar y maes yn erbyn cynlluniau i gau Neuadd Pantycelyn.

Daeth tua 15 o brotestwyr i ddatgan eu pryder ger stondin y brifysgol.

Yn ôl gyda'r cystadlu, roedd rhai o'r cystadlaethau newydd gafodd eu cyflwyno i Eisteddfod yr Urdd eleni yn digwydd ar y maes ddydd Gwener, gan gynnwys trin gwallt a choginio.

Hefyd ar y maes cafodd enwau'r bobl ifanc o fyd chwaraeon fydd yn llysgenhadon Gemau Cymru eleni eu cyhoeddi.

Dywedodd Efa Gruffydd Jones mai ysbrydoli ac arwain oedd prif rôl y llysgenhadon, yn ogystal â chymryd rôl yn y seremoni agoriadol, a rhoi arweiniad personol i'r cystadleuwyr.

Am holl straeon, lluniau a digwyddiadau Eisteddfod yr Urdd cliciwch yma.