Carcharu cyn-ŵr dynes o Landudno am flacmel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth y dyn hawlio arian gan fygwth dweud wrth rheini'r ddynes am eu perthynas

Mae cyn-ŵr dynes o Landudno wedi cael ei garcharu am dair blynedd ar ôl pledio'n euog i flacmel.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod y cwpl - y dyn o dras Hindŵ, a'i wraig o dras Mwslemaidd - wedi cynnal perthynas a phriodi heb i rieni'r ddynes wybod.

Fe ddaeth eu perthynas i'r amlwg ar ôl iddi ddod yn feichiog.

Roedd rhieni'r ddynes yn gwrthwynebu'r berthynas ar sail grefyddol.

Roedd y ddau yn byw ar wahân pan gafodd y babi ei eni, ac fe wnaeth y cwpl ysgaru ar ôl 20 mis. Ond fe ddechreuodd y ddau weld ei gilydd unwaith eto - a hynny yn y dirgel.

Hawlio £50,000

Clywodd y llys bod y ddynes wedi rhoi arian i'r dyn yn wirfoddol yn ystod eu priodas - hyd at £80,000.

Ond ar ôl iddynt ailddechrau'r berthynas, roedd wedi hawlio arian gan fygwth dweud wrth rheini'r ddynes am eu perthynas.

Roedd y ddynes wedi rhoi £15,000 iddo, ac yna fe wnaeth y dyn, na ellir ei enwi, hawlio £50,000 yn ychwanegol.

Dywedodd y byddai hynny'n ddigon i sicrhau na fyddai hi yn ei weld byth eto.

Anfonodd neges yn ei bygwth a'i galw yn ast, dywedodd ei bod yn ei chasáu ac yn gobeithio y byddai'n marw, ac fe ddywedodd y bod yn rhaid iddi dalu'r arian o fewn 48 awr.

Ni chafodd yr arian ei dalu ac fe gafodd yr heddlu eu galw.

Dywedodd y barnwr Wyn Lloyd Jones bod y ddynes yn amlwg wedi gwirioni ar ei chyn-ŵr, a bod o wedi cymryd mantais o hyn.

Yn ogystal â charcharu'r dyn am dair blynedd fe gyhoeddwyd gorchymyn 17 mlynedd yn gwahardd y dyn rhag cysylltu â'r ddynes.