Triniaeth lymffodema ar gael yn fuan i blant Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunGall gweithgareddau megis cerdded a chwarae fod yn boenus i blant sy'n dioddef o'r cyflwr

Bydd plant yng Nghymru sydd â salwch cronig prin yn derbyn triniaeth yn nes at adref yn y dyfodol.

Mae lymffodema, sef chwydd poenus sy'n digwydd yn bennaf yn y coesau a'r breichiau, yn effeithio ar 54 o blant yng Nghymru - sydd ar hyn o bryd yn gorfod teithio i Lerpwl neu Lundain i gael triniaeth.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y byddai Cymru yn penodi arbenigwr pediatrig cyntaf y DU i drin y cyflwr.

Dywedodd bod y cyflwr yn cael "effaith sylweddol" ar ansawdd bywyd person, a'i fod yn gallu effeithio ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau arferol.

"Mae'r swydd arbenigol yma - y cyntaf o'i fath yn y DU - yn cynnig gwelliant i'r gwasanaethau sydd ar gael i blant yng Nghymru, gan eu galluogi i gael eu trin yn nes i'w cartref," meddai.

Dywedodd Melanie Thomas, arweinydd clinigol lymffodema ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, ei bod yn "falch iawn" y bydd plant yn cael cynnig yr un gwasanaeth ag oedolion.

Ychwanegodd: "Bydd y swydd unigryw yma yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r gofal a'r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i blant a'u teuluoedd."