Hoff Le: Mwy o'ch lluniau chi

Cyhoeddwyd

Diolch i bawb sydd wedi rhannu eu hoff lefydd gyda BBC Cymru Fyw hyd yma. O Gwm Rhondda i'r Gogarth Fawr, dyma'r detholiad diweddaraf yn y gyfres.

Cofiwch, mae 'na ddigon o amser eto i gyfrannu at Hoff Le - naill ai trwy Twitter, Flickr neu e-bost. Mae'r manylion cysylltu i gyd ar y dudalen yma.

Ffynhonnell y llun, @llwybrllaethog
Disgrifiad o’r llun,
Dyma hoff le ar y ddaear @llwybrllaethog
Ffynhonnell y llun, Ffion a Gorwel Owen
Disgrifiad o’r llun,
"'Does unman yn debyg i adre!" - Ffion a Gorwel Owen
Ffynhonnell y llun, Eluned Evans
Disgrifiad o’r llun,
Tŵr Paxton - Eluned Owena Grandis, Trevelin, Patagonia

Meddai Eluned: "O fewn munudau o'r maes parcio rydych chi'n cyrraedd y tŵr a chewch fwynhau golygfeydd panoramig 360° o Ddyffryn Tywi a thu hwnt - ardal gyfoethog iawn o ran hanes a thirlun. Lle delfrydol i gael picnic yn yr haf neu fynd ar y sled (gyda gofal!) yn y gaeaf.

"Er 'mod i erbyn hyn yn byw yng nghanol mynyddoedd mawreddog yr Andes ym Mhatagonia gyda'm gŵr, mae lle arbennig yn fy nghalon i'r lle hwn a dyna un o'r mannau cyntaf y byddaf yn mynd â'm mab bach pan fyddaf yn mynd ag ef i Gymru am y tro cyntaf."

Ffynhonnell y llun, catrin owen
Disgrifiad o’r llun,
Yr haul yn machlud yn Aberdesach - Catrin Owen
Ffynhonnell y llun, Debora Morgante
Disgrifiad o’r llun,
Cwm Rhondda - Debora Morgante. "Mae rhywbeth hudol yn y lle hwn nad wy'n gallu ei ddisgrifio."
Ffynhonnell y llun, Mike West
Disgrifiad o’r llun,
Nefyn - hoff le Mike West. "Ar ôl iddynt ymddeol, gwnaeth fy rhieni fwynhau 20 mlynedd hapus dros ben yn Nefyn ymhlith pobl croesawgar Pen Llŷn ac ynghanol golygfeydd godidog yr ardal," meddai.
Ffynhonnell y llun, Liam Ellis
Disgrifiad o’r llun,
Deiniolen a Chaerdydd. Liam Ellis: "Adra, adra ac adra!"
Ffynhonnell y llun, Elen Vaughan
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Bodafon. "Un o'r seddi gorau yn y byd," meddai Elen Vaughan
Ffynhonnell y llun, Alaw Fôn
Disgrifiad o’r llun,
Tŷ Coch Porthdinllaen, hoff le Alaw Fôn
Ffynhonnell y llun, Rhiannon Williams
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Talyllyn yn y dydd/Bae Caerdydd gyda'r nos - Rhiannon Williams
Ffynhonnell y llun, Andrew Misell
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Misell - Y Castell Gwyn, Sir Fynwy. "Mae pum mlynedd rhwng y ddau lun yma."
Ffynhonnell y llun, Heledd Sian
Disgrifiad o’r llun,
Y Gogarth Fawr, Llandudno. Yn orlawn o atgofion i Heledd Sian. "Yn bendant dyma fy hoff le."
Ffynhonnell y llun, Gwen Saunders Jones
Disgrifiad o’r llun,
Moelfre, Sir Fôn - Gwen Saunders Jones. "Dyma bentra' genedigol fy nheulu ar ochr fy nhad, a'r ysgol gynradd ora' yn y byd."
Ffynhonnell y llun, Rhys Jones
Disgrifiad o’r llun,
Y Bryn, Cwmllynfell - Rhys ap William
Ffynhonnell y llun, Siôn Jones
Disgrifiad o’r llun,
"Un o'm hoff lefydd yng Nghymru yw Llanrwst, 'nenwedig y bont a'r bwyty, Tu Hwnt i'r Bont" - Sion Jones
Ffynhonnell y llun, Gwydion Lyn
Disgrifiad o’r llun,
Betws a Chaerdydd - Gwydion Lyn
Ffynhonnell y llun, Shaun Burkey
Disgrifiad o’r llun,
"Rwy'n dringo fyny Moel Famau ar ôl gwaith unwaith yr wythnos er mwyn adfer fy egni," meddai Shaun Burkey o Ddyffryn Clwyd. "O'r copa ar ddiwrnod braf mae'n bosib gweld Eryri, Ynys Manaw, ardal y llynoedd, mynyddoedd y Pennines, Lerpwl ac hyd yn oed tŵr Blackpool."