Lluniau'r Urdd: Dydd Gwener // Urdd pictures: Gwener

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dechrau gwlyb iawn i'r diwrnod // Friday began with awful weather on the Maes
Disgrifiad o’r llun, Gareth Potter, Llywydd y Dydd // The day's President, Gareth Potter
Disgrifiad o’r llun, Rhai o wynebau cyfarwydd S4C yn poeni dim am y tywydd // Some of S4C's well-known faces braving the weather
Disgrifiad o’r llun, Kizzy Crawford yn cyrraedd gyda'i gitâr cyn perfformio ar y maes // Singer Kizzy Crawford arriving on the Maes with her guitar
Disgrifiad o’r llun, Y môr leidr poblogaidd Ben Dant yn darllen i blant ar y Maes // The popular pirate Ben Dant reading to children on the Maes
Disgrifiad o’r llun, Parti Bechgyn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn ymarfer yng Nghaffi Mistar Urdd // Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Boys Choir rehearsing at the Mistar Urdd Cafe
Disgrifiad o’r llun, Mae pawb eisiau gair gyda Dylan Edwards, enillydd y Goron // Dylan Edwards, the Crown winner is very much in demand
Disgrifiad o’r llun, Ed Holden yn dysgu plant sut mae bîtbocsio // Ed Holden teaching kids the art of beatboxing
Disgrifiad o’r llun, Trin gwallt, un o gystadlaethau newydd yr Eisteddfod eleni // Hairdressing, one of the new competitions in this year's Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun, Band Ysgol Brynrefail yn ymlacio cyn y cystadlu yn y pafiliwn heno // Members of Ysgol Brynrefail's Band relaxing before tonights competition
Disgrifiad o’r llun, Daeth yr haul allan ar y maes brynhawn Dydd Gwener // Lovely weather to end the week!
Disgrifiad o’r llun, Amser ffarwelio â phawb ar faes yr Eisteddfod, gan gynnwys y mulod // The donkeys have been a popular attraction this year

Am fwy o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau lluniau, cliciwch yma.

There are more stories and photos from the Urdd Eisteddfod on BBC Cymru Fyw.