Cymeradwyo cynllun canolfan Gymraeg i Gaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Mick Lobb/ Geograph
disgrifiad o’r llunBydd y ganolfan Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell yn Yr Aes

Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo'r cynllun i agor Canolfan Gymraeg yn yr Hen Lyfrgell yng nghanol y ddinas.

Bwriad creu'r ganolfan yw dathlu a diogelu'r iaith, ynghyd â sicrhau bod gan drigolion ac ymwelwyr gyfle i siarad Cymraeg.

Mae'r cynlluniau'n ddibynnol ar dderbyn arian gan Lywodraeth Cymru, ac mae disgwyl i'r ganolfan gael ei hariannu gan arian o gronfa gwerth £1.25m gan y llywodraeth.

Bwriad sefydlu'r gronfa yw datblygu canolfannau Cymraeg ar draws y wlad.

Fe gafodd y cynllun ar gyfer y ganolfan ei gymeradwyo gan aelodau cabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod ddydd Iau.

Bydd y ganolfan yn cael ei gartrefu ochr yn ochr ag Amgueddfa Stori Caerdydd, sydd eisoes yn adeilad yr Hen Lyfrgell yn Yr Aes.

Ymysg y mudiadau fydd yn rhan o'r cynllun, mae Prifysgol Caerdydd, fydd yn rhedeg cyrsiau Cymraeg, Clwb Ifor Bach, fydd yn trefnu perfformiadau gan fandiau Cymraeg, ac S4C, fydd yn darparu offer rhyngweithiol i blant.

Enw'r ganolfan newydd fydd yr Hen Lyfrgell, a bydd yn cynnwys caffi, siop lyfrau, ystafelloedd dysgu, arddangosfeydd, mannau perfformio ac ystafelloedd cynadledda.

Straeon perthnasol