Dyn 71 oed ar goll ar Ynys Wyth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Hampshire

Mae Heddlu Hampshire wedi cyhoeddi apêl am wybodaeth wedi i bensiynwr o dde Cymru ddiflannu yn ystod gwyliau ar Ynys Wyth.

Roedd Michael Davies, 71 oed o Flaenau ym Mlaenau Gwent, wedi bod yn aros mewn gwesty gyda'i wraig pan ddiflannodd am tua 21:30 nos Fawrth.

Dywedodd yr heddlu bod y cwpl wedi teithio i dref Sandown ar yr ynys ar fws.

Ond nid oes unrhyw un wedi gweld Mr Davies, sy'n dioddef o bwysau gwaed uchel, ers oriau mân fore Mercher.

Dywedodd yr heddlu bod Mr Davies wedi diflannu ar ôl cael swper yng Ngwesty Maria yn Sandown am 21:30, ac mae delweddau camera cylch cyfyng yn ei ddangos yn hwyrach lai na hanner milltir o'r gwesty.

Yn ôl llefarydd ar ran yr heddlu: "Rydym yn gynyddol bryderus am les dyn 71 oed.

"Wedi i ni adolygu delweddau cylch cyfyng mae hi'n ymddangos bod Michael yn ardal Avenue Road o Sandown ychydig cyn 01:00 fore Mercher."

Dywedodd yr heddlu bod teulu Mr Davies yn bryderus oherwydd ei fod yn dibynnu ar feddyginiaeth i reoli ei bwysau gwaed, ac nad oedd ganddo'r feddyginiaeth honno gydag ef.

Mae Mr Davies yn ddyn gwyn, gyda gwallt gwyn byr ac roedd yn gwisgo crys-T glas, siwmper las, jîns a chap.