Ehangu cynllun prentisiaid yr Urdd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunJade, Gary ac Emma ar faes yr Eisteddfod

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi eu bod yn ehangu cynllun prentisiaethau'r mudiad, ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerffili.

O fis Medi ymlaen, bydd o leiaf 16 o bobl ifanc yn cael eu cyflogi dan y cynllun.

Y bwriad yw rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o weithio ym maes chwaraeon, a chynyddu niferoedd y plant sy'n cymryd rhan mewn clybiau chwaraeon yr Urdd.

Mae'r brentisiaeth yn cael ei gynnig mewn partneriaeth ag ACT Training, ac mae ar agor i bobl ifanc rhwng 18-24 oed.

Profiadau gwahanol

Dywedodd Gary Lewis, cyfarwyddwr yr Adran Chwaraeon, mai'r bwriad yw "cynnig cynllun lle mae pobl ifanc yn gallu cael profiad o weithio yn yr adran chwaraeon am flwyddyn, a hefyd, y peth pwysicaf, sef cael cymwysterau allan o'r peth a chael gweithio gyda phlant hefyd".

"Mae cynnig y cyfleoedd yma wedi rhoi hwb i faint o bobl ifanc sy'n cymryd rhan efo ni," ychwanegodd.

"Mae dros 5,000 yn wythnosol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg - ac mae hynny'n ffantastig."

Mae Emma yn brentis yn ardal Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe: "Nes i adael ysgol achos o'n i ddim yn joio, a dod mewn i'r prentis, oedd yn dda achos mae'n rhoi cyfleoedd a dy'n ni'n gallu cael lot o brofiadau wrth weithio gyda phobl sy'n broffesiynol iawn."

Yn ei gwaith, mae hi'n rhedeg clybiau chwaraeon, ymweld ag ysgolion gwahanol, trefnu digwyddiadau a datblygu clybiau newydd, tra hefyd yn gweithio tuag at gael cymwysterau.

disgrifiad o’r llunRoedd y Dirprwy Weinidog Diwylliant a Chwaraeon, Ken Skates AC, ar y maes i gael blas ar waith adran chwaraeon yr Urdd

Ychwanegodd Emma: "Dwi 'di 'neud lot o gymwysterau fel lefel 1 nofio, lefel 1 gymnasteg, cymorth cynta, safeguarding children - felly lot o gymwysterau gwahanol bydden' i wedi gorfod talu amdanyn nhw fel arall, a chael profiad da wrth eu gwneud nhw."

Cafodd Jade brentisiaeth ar ôl cyfnod gyda'r Urdd, ac mae hi'n dweud bod y cynllun wedi bod yn ddefnyddiol iawn.

"Nes i flwyddyn o'r brentisiaeth ac wedyn ges i'r cyfle i fod yn swyddog prosiect chwaraeon, felly dwi'n gweithio ar draws Rhondda Cynon Taf, yn datblygu clybiau i ferched, a dwi'n joio," meddai.

Mae Jade nawr yn gweithio gydag un o'r prentisiaid newydd yn ogystal.

"Mae 'da ni Menna nawr yn Rhondda Cynon Taf, ac mae hi'n datblygu mwy o glybiau yn ardal Cynon.

"Mae'n eitha' rhyfedd i fod yn onest, ond mae'n neis gweld mwy yn dod i'r adran chwaraeon."