Comisiynydd 'heb wrthwynebu' cau gwasanaeth hofrennydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNi fydd hofrennydd Dyfed Powys yn cael ei ddefnyddio o 1 Ionawr 2016

Mae AC Plaid Cymru wedi beirniadu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys ar ôl i wybodaeth ddod i law bod y comisiynydd yn "gyndyn i wrthwynebu" cael gwared ar hofrennydd yr heddlu a chau'r safle ym Mhen-bre.

Fe wnaeth cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC ddangos bod y Comisiynydd Christopher Salmon yn "gyndyn i wrthwynebu" cynllun newydd Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu (NPAS), fydd yn golygu na fydd hofrennydd Dyfed Powys yn gweithredu y flwyddyn nesa.

Daeth cadarnhad ym mis Chwefror eleni na fydd yr hofrennydd yn gweithredu o 1 Ionawr 2016, a bydd y safle oedd yn ei rheoli ym Mhen-bre yn cau yn ogystal.

Mae cofnodion cyfarfod gwasanaeth awyr yr heddlu ar 19 Chwefror - ddaeth i'r amlwg ar ôl cais y gwleidyddion - yn dangos nad oedd y cynllun newydd yn cyd-fynd â'r cytundeb blaenorol i gadw safle Pen-bre.

Ond mae Mr Thomas wedi beirniadu'r comisiynydd am beidio cynnig "owns o wrthwynebiad i golli'r gwasanaeth".

'Anhygoel'

Mae Mr Thomas wedi galw i'r comisiynydd i ymddiheuro'n gyhoeddus, a datgan yn glir os yw'n cefnogi cadw hofrennydd yr heddlu ai peidio.

Dywedodd Mr Thomas: "Bydd trigolion Dyfed Powys yn gegrwth wrth glywed y wybodaeth ffrwydrol hyn o gofnodion Bwrdd Strategol NPAS.

"O ystyried ei ddatganiadau cyhoeddus diweddar, mae hi bron yn angrhedadwy fod y comisiynydd heddlu yn gyndyn i wrthwynebu colli'r hofrennydd heddlu.

"Dim ond chwe mis yn ôl cyhoeddodd y comisiynydd ffanfer fawr am ei fod wedi cyrraedd cytundeb i sicrhau dyfodol yr hofrennydd.

"Dri mis yn ddiweddarach, serch hynny, eisteddodd mewn cyfarfod gan wynebu newid yn y cytundeb hwnnw ond eto mae'r cofnodion yn awgrymu na gynigiodd owns o wrthwynebiad i golli'r gwasanaeth sy'n gwasanaethu'r bobl mae ef i fod i'w cynrychioli."

'Gwasanaeth gorau posib'

Yn ymateb i'r feirniadaeth, dywedodd Mr Salmon: "Rwy'n brwydro i gael y gwasanaeth awyr gorau posib ar gyfer pobl Dyfed Powys.

"Mae'r prif gwnstabl a minnau yn parhau i drafod - gyda NPAS - anghenion ein cymunedau.

"Ni fyddaf yn cytuno i unrhyw wasanaeth sydd ddim yn cyrraedd anghenion ein hardal neu sydd ddim yn cyd-fynd â'r hyn ydyn ni'n ei dalu amdano."