Gwrthdrawiad Peniel: Enwi dyn fu farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys

Mae un o'r ddau ddyn fu farw mewn gwrthdrawiad ym Mheniel, Sir Gaerfyrddin, ddydd Llun, wedi'i enwi fel Aaron Hunter.

Bu farw'r dyn 18 oed o Gwrt Newydd, Llanybydder, ar ffordd yr A485.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad rhwng pedwar car am 00:15 fore Llun.

Bu farw'r ddau ddyn oedd yn teithio yn un o'r ceir yn y fan a'r lle.

Wrth dalu teyrnged i Aaron Hunter, dywedodd ei fam, Nicola Hunter: "Roedd yn achos llawenydd i ni fel teulu, ac i'w ffrindiau niferus.

"Mae angen amser arnom ni fel teulu i alaru am fab anhygoel, wnaeth ymuno â ni fel teulu yn ystod cyfnodau da, drwg a llawn hwyl.

"Bydd pawb yn ei fethu."

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio, ac yn parhau i apelio am dystion. Dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad alw'r heddlu ar 101.

Straeon perthnasol