BBC Cymru Fyw

O Gymru i Batagonia - dewis 25

Published
Wrth i ddathliadau 150 o flynyddoedd ers i'r Cymry cyntaf gyrraedd Patagonia barhau, mae'r Urdd wedi cyhoeddi enwau'r 25 person ifanc fydd yn teithio i'r Wladfa ym mis Hydref.
Bydd y bobl ifanc yn teithio i Batagonia fel rhan o daith yr Urdd a Mentrau Iaith Cymru.
Fel rhan o'r daith, bydd y 25 yn treulio 10 diwrnod yn ymweld â Threlew, Esquel a Buenos Aires.
Yn ogystal ag ymweld â'r Ysgol Feithrin Gymraeg, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gymdeithasu gyda phobl ifanc Archentaidd sy'n siarad Cymraeg a chystadlu yn Eisteddfod y Wladfa.
Cyn gadael am dde America bydd angen i bob un godi £2,400.
A dyma'r 25 lwcus:
O dde Cymru
Ysgol Plasmawr - Tomos Ifan, Lucy Claire Marks ac Ela Pari Hughes
Ysgol Gyfun Glantaf - Elis Phillips Jones
Ysgol Gyfun Llangynwyd - Carys Ellie Parry ac Emily Bruce
Ysgol Gyfun Ystalyfera - Jacques Stefan Mahé
Ysgol Gyfun Gwynllyw - Cara Hood a Sophie Georgia Allen
O orllewin Cymru
Ysgol Bro Myrddin - Gwenllian Anthony
Ysgol y Preseli - Eurgain Haf Wyn a Holly Evans
Ysgol Dyffryn Teifi - Siriol Ifan Thomas
Ysgol Gyfun Aberaeron - Carwyn Sion Hawkins a Catrin Haf Evans
O ogledd Cymru
Ysgol Brynhyfryd - Beth Mars Lloyd a Lowri Jones Williams
Ysgol Dyffryn Conwy - Branwen Tudur Morus a Rhiannon Eiddon Hughes
Ysgol y Berwyn - Joseph Glyn Owen ac Ilan Hedd Jones
Ysgol Brynrefail - Nia Haf ac Adam Carl Bragan
Ysgol Syr Thomas Jones - Sorcha Roberts
Ysgol Gyfun Llangefni - Hattie Plesant