Dydd Llun ar faes y 'Steddfod

  • Cyhoeddwyd
maes dydd llun

Roedd hi'n sych dan draed a'r croeso'n gynnes i'r ymwelwyr ddaeth i faes Eisteddfod yr Urdd ar dir Llancaiach Fawr ddydd Llun.

Tim Rhys-Evans oedd llywydd y dydd, ac fe fu'n ateb holiadur Llais y Llywydd.

Ym mhrif seremoni'r dydd - Y Fedal Gyfansoddi - roedd Charlie Lovell-Jones yn fuddugol.

Mae Charlie'n ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Glantaf, ac yn 16 oed.

Fe gafodd prif wobrau celf yr ŵyl eu cyhoeddi. Bydd gwaith Tomos Sparron, enillodd y fedal gelf, a gwaith enillydd yr ysgoloriaeth gelf, Eluned Glyn yn cael eu harddangos yn y babell gelf gydol yr wythnos.

Yn ystod y dydd fe gyhoeddwyd mai Lowri Jones fydd Cyfarwyddwr newydd Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. Fe ddiolchodd Lowri i'r cyfarwyddwr presennol, Steffan Jenkins am "brentisiaeth gynhwysfawr", gan ei bod hi'n is-gyfarwyddwr yno ers naw mlynedd.

Mae Cwmni Theatr yr Urdd wedi lansio ymgyrch i ddod o hyd i ferch rhwng blynyddoed 4 a 6 i ymuno â chast sioe gerdd Les Miserables fis Hydref.

Mae'r criw yn chwilio am ferch i chwarae rhan Cosette Fach yn y cynhyrchiad, sy'n rhan o ddathliadau Canolfan Mileniwm Cymru yn 10 oed eleni.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.