Hoff Le: Eich lluniau chi

Cyhoeddwyd

Croeso i'r casgliad cyntaf o rai o'r llu o luniau 'Hoff Le' hyfryd sydd wedi cyrraedd BBC Cymru Fyw cyn belled.

Mae 'na ddigon o amser i gyfrannu ac mae manylion sut i gysylltu i gyd ar y dudalen yma.

Edrych 'mlaen i weld eich lluniau ac i ddarllen eich straeon.

ffynhonnell y llun, Gwen Màiri
disgrifiad o’r llun"Ar lan yr afon Teifi yn Maesycrugiau, ar bwys eglwys Llanllwni. Tawel, hudol, disglair." - Gwen Màiri
ffynhonnell y llun, Jonathan Lloyd
disgrifiad o’r llunCopa'r Wyddfa - Jonathan Lloyd
ffynhonnell y llun, Heledd Thomas
disgrifiad o’r llunMynydd Caerffili - Heledd Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

"Dyma lun o'r olygfa wrth sefyll ar frig ein mynydd bach yma yng Nghaerffili. Un o fy hoff fannau i gerdded gyda chwmni fy nghi, Cadi, yn enwedig ar nosweithiau yn yr haf er mwyn cael seibiant bach rhag yr holl adolygu!"

ffynhonnell y llun, Mari Dalis-Davies
disgrifiad o’r llun"Arfordir Ceredigion ger gwersyll yr Urdd Llangrannog. Pa le gwell ar ddiwrnod braf?" - Mari Dalis-Davies
ffynhonnell y llun, Anwen Evans
disgrifiad o’r llunTŷ Mawr Wybrnant - Anwen Evans

Meddai Anwen Evans: "Un o fy hoff lefydd yw Tŷ Mawr Wybrnant ger Penmachno, Dyffryn Conwy, sef cartref yr Esgob William Morgan.

"Yr ardd, gyda phlanhigion yn adlewyrchu yr ardd fel ag yr oedd hi yn y 16eg ganrif, yw fy hoff le - eistedd ar fainc fach ger wal gerrig, gyda choeden afalau yn ymestyn ei brigau dros y fainc, ac afon yn llifo gerllaw, Arogl hyfryd y blodau yn gymysg efo'r mwg coed tân o simdde'r tŷ, a'r adar yn canu. Yn wir, yng ngeiriau R Williams Parry: "...mae yno flas y cynfyd, yn aros fel hen win".

"Mae'r holl ardal yn brydferth tu hwnt, ond yn bennaf oll, mae'r llonyddwch a'r distawrwydd yn falm i'r enaid."

ffynhonnell y llun, Carys Tecwyn
disgrifiad o’r llunComin Uwchgwyrfai, Y Fron - Hoff Le Eric a Lili (a'u perchennog Carys Tecwyn)
ffynhonnell y llun, Dafydd Elfryn
disgrifiad o’r llun"Un o fy hoff lefydd i gerdded - yr Eifl, Trefor," meddai Dafydd Elfryn
ffynhonnell y llun, Bethan Davies
disgrifiad o’r llunBae Abertawe o Fynydd Cilfái - hoff le Ollie a Chico
ffynhonnell y llun, Al Hughes
disgrifiad o’r llunCaffi Valla's ym Mangor - at ddant y cyflwynydd a'r newyddiadurwr Aled Hughes
ffynhonnell y llun, Elen Lois Williams
disgrifiad o’r llun"Lle perffaith i fynd am dro yn ystod awr ginio a hel atgofion am ddyddie coleg." - Elen Lois Williams
ffynhonnell y llun, @ClwbRygbiCNE
disgrifiad o’r llunDôl Wiber - cartref Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn
ffynhonnell y llun, Brian Davies
disgrifiad o’r llunYnys y Barri gyda'r teulu - Brian Davies, Rheolwr Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymnwlad 2014
ffynhonnell y llun, Nia Davies
disgrifiad o’r llun"Y Bwlch yn yr haf efo hufen iâ, ac yn edrych lawr ar y cymoedd," Jack Thomas
ffynhonnell y llun, Llwyd Owen
disgrifiad o’r llunTraeth Coch, Ynys Môn - Llwyd Owen
ffynhonnell y llun, Gwenno Edwards
disgrifiad o’r llunYstafell 139, Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth. "Dim byd ond desg, cadair a gwely yno ond roedd hynny'n ddigon." - Gwenno Edwards
ffynhonnell y llun, Leia
disgrifiad o’r llunCymru o'r awyr! Uwchben Gŵyr - Leia
ffynhonnell y llun, @Toshfan44
disgrifiad o’r llun"Llangrannog - lle prydferth ac atgofion arbennig am y teulu" - @Toshfan44
ffynhonnell y llun, Llio Maddocks
disgrifiad o’r llun"Y dro o Gwm Orthin, drwy Rhosydd ac i ben y Moelwyn. Nunlla gwell." - Llio Maddocks
ffynhonnell y llun, Roger Van Praet
disgrifiad o’r llunBro Ffestiniog uwch ben Maentwrog. "Golygfeydd hardd, hanes diwydiannol, rheilffordd Ffestiniog ond hefyd llonyddwch, ddistawrwydd a heddwch!" - Roger Van Praet
ffynhonnell y llun, Steffan John
disgrifiad o’r llunCastell Dryslwyn - Steffan John
ffynhonnell y llun, @lxndmin
disgrifiad o’r llunMoel Famau yn yr eira - Alex Nolan
ffynhonnell y llun, Cwrw Llyn
disgrifiad o’r llunPorth Colmon - Cwrw Llŷn
ffynhonnell y llun, Sian Gwilym
disgrifiad o’r llunLlyn y Fan - Sian Gwilym

Straeon perthnasol