Magnox yn diswyddo gweithwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae safle Wylfa ar Ynys Môn yn un o ddau safle sydd yn nwylo Magnox

Mae cwmni Magnox wedi cyhoeddi y bydd rhwng 1,400 a 1,600 o weithwyr yn colli'u gwaith ar draws 12 safle'r cwmni, sy'n cynnwys gorsafoedd niwclear Wylfa ar Ynys Môn a Thrawsfynydd yng Ngwynedd.

Mae Magnox yn cyflogi oddeutu 550 o weithwyr ar safle Wylfa, a 180 yn Nhrawsfynydd ar safle'r orsaf yno sydd wedi ei digomisiynu. Nid oes manylion eto am faint o weithwyr fydd yn colli eu gwaith yn y ddau leoliad.

Mae'r cwmni'n disgwyl y bydd y swyddi'n cael eu colli erbyn mis Medi 2016, ac fe ddaw'r diswyddiadau yn dilyn ail-strwythuro'r broses o ddigomisiynu ar eu safleoedd.

Yn dilyn y cyhoeddiad fe fydd Magnox yn dechrau ar broses ymgynghorol ffurfiol gyda'r undebau, a'r gobaith yw y bydd rhai gweithwyr yn cael cynnig swyddi newydd yn adain Cavendish Nuclear/Fluor y cwmni.