Dathlu llwyddiant prosiect lloches

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r merched fu'n rhan o'r prosiect wedi derbyn hyfforddiant sgiliau

Mae prosiect sydd wedi croesawu a chreu cyfleoedd i ferched sy'n ceisio lloches yng Nghymru yn dod i ben wedi tair blynedd.

I ddathlu penllanw'r gwaith, mae dathliad yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Bwriad y cynllun oedd cyfrannu at y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yng Nghymru i groesawu rhai sy'n edrych am rywle diogel i fyw wedi iddynt ffoi o ryfel neu erledigaeth - mae Abertawe a Chaerdydd yn cael eu hadnabod yn swyddogol fel Dinasoedd Noddfa.

Roedd y prosiect wedi ei ariannu gan Gronfa Fawr y Loteri, ac yn gweithio mewn pedair ardal yng Nghymru gydag Oxfam Cymru yn cydlynu'r gwaith.

Ers ei ddechrau yn 2012 mae'r prosiect wedi gweithio i helpu merched sy'n ceisio lloches yng Nghymru drwy:

  • gynnig mwy o sgiliau,
  • mwy o gymwysterau,
  • eu hannog i greu rhwydweithiau,
  • eu hannog i fod yn fwy gweithredol yn eu cymunedau,
  • cael mynediad at ragor o wasanaethau,
  • eu helpu i fod yn iachach a hapusach.

'Gorffennol poenus'

Meddai cydlynydd Prosiect Lloches yng Nghymru, Victoria Goodban:

"Prif nod y prosiect oedd cefnogi merched i ddod i arfer â bywyd mewn lle newydd - maen nhw'n aml wedi cael gorffennol poenus ac yn byw mewn amgylchiadau anodd ar hyn o bryd, rhai ohonynt yn goroesi ar gyn lleied â £5 y diwrnod.

"Rydym ni eisiau sicrhau bod pobl yn teimlo'n saff yma, yn hyderus i gyfrannu eu sgiliau a'u profiadau, a chychwyn ar fywyd newydd sy'n caniatáu iddyn nhw a'u plant ffynnu yn eu cymunedau newydd."

Disgrifiad o’r llun,
Bu digwyddiad i ddathlu penllanw'r prosiect yng Nghaerdydd

140 o ferched

Wrth fod yn rhan o'r prosiect dros gyfnod o dair blynedd mae 140 o ferched wedi bwrw ymlaen gydag addysg neu hyfforddiant bellach, mae 75 wedi gwneud gwaith gwirfoddol, 31 wedi eu hyfforddi i fod yn athrawon Saesneg yn y gymuned a 45 wedi eu hyfforddi i fod yn bencampwyr cymdeithas.

Mae Dana yn dod o Sri Lanka, ac fe ymunodd hi â'r prosiect llynedd.

"Cynt, roeddwn i'n dioddef o iselder a wnes i ddim gweithio am ddwy flynedd. Roeddwn i'n aros adref yn gwneud dim.

"Mae hynny wedi newid nawr gan fy mod i'n dod yma bob wythnos, ac yn lle aros adref dwi'n mynd allan i wneud pethau sy'n mynd a fy meddwl i rywle arall."

'Newid fy mywyd'

Un arall sydd wir wedi cael budd o'r prosiect yw Elena.

"Mae wedi newid fy mywyd yn llwyr. Nawr mae gen i lot o dystysgrifau gan Oxfam, ac mi fedrai fynd i unrhyw le, dwi ddim ofn mynd i unrhyw le, na chodi fy llais, na mynd am gyfweliad os byddai'n cael fy mhapurau a hawl i ddechrau gweithio.

"Dw i mor hapus achos mae Oxfam wedi gwneud gymaint i fy mywyd, a bywydau fy mhlant."