Arglwydd Bourne: Angen dewis amgen i Lafur Cymru

  • Cyhoeddwyd
Nick Bourne

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, yr Arglwydd Bourne, wedi dweud ei bod hi'n bwysig sicrhau dewis amgen i Lywodraeth Lafur yng Nghymru yn etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf.

Dywedodd cyn-arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad bod "clymblaid enfys" rhwng y pleidiau eraill yn bosib ar gyfer 2016.

Cafodd yr Arglwydd Bourne ei benodi fel gweinidog yn Swyddfa Cymru yn dilyn yr etholiad cyffredinol, gan gydweithio gydag AS Bro Morgannwg, Alun Cairns ac Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb.

Dywedodd ei fod yn gobeithio datblygu perthynas "wresog" gyda gweinidogion Llywodraeth Cymru, a'i fod eisoes yn ystyried rhai ohonyn nhw'n ffrindiau.

Ychwanegodd mai ei flaenoriaethau oedd sicrhau bod cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, hybu economi Cymru, a gwella'r cysylltiadau rhwng gogledd a de Cymru.

'Dewis amgen i Gymru'

Yn ystod ei gyfnod fel yr arweinydd Ceidwadol ym Mae Caerdydd, bu Nick Bourne yn rhan o drafodaethau yn 2007 i geisio creu llywodraeth gyda Phlaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, er i lywodraeth Llafur-Plaid Cymru gael ei sefydlu yn y pendraw.

Dywedodd bod "dewis amgen i Gymru" yn bwysig.

Ychwanegodd: "Llafur sydd wedi llywodraethu, ar ben eu hunain, neu gydag eraill, ers cychwyn cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol".

"Dydi hynny ddim yn sefyllfa ddymunol mewn unrhyw wlad, bod un blaid yn llywodraethu - byddwn i'n dweud hynny pe bai'r Ceidwadwyr yn llywodraethu.

"Mae'n rhaid i ni weithio ar ddewis amgen i gadw pobl ar flaenau eu traed, a phobl Cymru fyddai'n elwa o hynny."