Pryder pennaeth Airbus pe bai Prydain yn gadael Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Airbus
Disgrifiad o’r llun,
Mae Airbus yn un o brif gyflogwyr y gogledd ddwyrain, gan gyflogi 6,000 yn Sir y Fflint

Mae pennaeth cwmni Airbus, sy'n cyflogi 6,000 ar Lannau Dyfrdwy, wedi dweud y byddant yn ail ystyried eu buddsoddiad yn y DU pe bai Prydain yn penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Paul Kahn bod rhaid i Brydain gystadlu am fuddsoddiad rhyngwladol gan y cwmni ac mai'r "ffordd orau i sicrhau arian yw parhau yn rhan o'r UE".

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi gaddo refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r UE erbyn diwedd 2017.

Airbus yw ail gynhyrchydd awyrennau mwyaf y byd ar ôl Boeing, gan gyflogi 16,000 o bobl ym Mhrydain.

O'r rhain mae 6,000 yn gweithio ar eu safle ym Mrychdyn, Sir y Fflint, sy'n cynhyrchu adenydd awyrennau.

Dywedodd Mr Kahn: "Os, ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, y byddai amgylchiadau economaidd ym Mhyrdain yn llai ffafriol na rhannau eraill o Ewrop, neu du hwnt, a fyddai Airbus yn ail feddwl buddsoddi yn y Deyrnas Unedig?

"Byddwn, yn bendant."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prif weinidog wedi gaddo refferendwm ar Ewrop cyn diwedd 2017

Yn ddiweddar mae'r pwnc wedi denu mwy o sylw gan arweinwyr busnes.

Mae llywydd y CBI, Sir Mike Rake, wedi dweud bod rhaid i fusnesau godi eu llais yn gynnar o ran aros o fewn y EU.

Ar y llaw arall mae cadeirydd cwmni JCB, sy'n cyflogi ychydig dros 400 mewn ffatri yn ardal Wrecsam, wedi dweud nad oes dim i'w ofni o adael yr undeb.