Mwy o farwolaethau y gellid eu hosgoi yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer y math yma o farwolaethau wedi bod yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr ers 2001

Mae nifer y marwolaethau oedd modd eu hosgoi yn parhau yn sylweddol uwch yng Nghymru nag yn Lloegr, yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau.

Mae'r data yn edrych ar farwolaethau yr oedd modd eu hosgoi drwy driniaeth, fel clefyd y galon neu ganser yr ysgyfaint, yn ogystal â chamddefnydd o alcohol neu gyffuriau, damweiniau ffyrdd, afiechydon diwydiannol, hunan laddiad a marwolaethau treisgar.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau mae nifer y math yma o farwolaethau wedi bod yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr ym mhob blwyddyn ers 2001.

Ond mae dau ranbarth yn Lloegr - y gogledd-orllewin a'r gogledd-ddwyrain - â chyfradd uwch o farwolaethau oedd modd eu hosgoi na Chymru.

Uwch i ddynion

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau bod 7,601 o farwolaethau allai fod wedi eu hosgoi yng Nghymru yn 2013, gyda chyfradd o 249.4 i bob 100,000 o bobl. Mae hyn o'i gymharu â chyfradd o 218.7 yn Lloegr.

Mae'r gyfradd o farwolaethau y gellid eu hosgoi yn uwch ar gyfer dynion na merched yng Nghymru.

Er i'r gyfradd ar gyfer merched leihau o 193.9 i bob 100,000 o bobl yn 2012 i 187.2 yn 2013, cynyddodd y ffigwr o 308.2 i 316.2 ar gyfer dynion.

Mae'r data hefyd yn dangos y tebygolrwydd o farw o amryw o achosion allai fod wedi eu hosgoi.

Yng Nghymru a Lloegr, y ffigwr ar hyn o bryd ydi un mewn chwech.

Mae'r tebygolrwydd o farw o ddynladdiad yn un mewn 1201, o ddamwain ffordd yn un mewn 422, o hunanladdiad yn un mewn 140, o afiechyd yn gysylltiedig ag alcohol yn un mewn 124, ac o ganser yr ysgyfaint yn un mewn 42.