Trwy fy llygaid i: Mai

Cyhoeddwyd

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Jenna Jones o Lanymddyfri o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd hi yn ystod mis Mai.

Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Sesiwn gynta o flaen y camera!
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Cwpwl yn cerdded trwy'r gaeau o arlleg gwyllt ym Mharc Bute, Caerdydd
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
"Sdim rhaid mynd yn bell i dynnu lluniau, mae 'na bob math o flodau yn tyfu yng nghardd gefn Mamgu!"
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Clychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Tybed os mai dyma yw ongl orau'r fuwch goch gota 'ma!
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Cadw llygad barcud o wylfa Castell Dinefwr, Llandeilo
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Clo clap ar giât un o erddi Coetir Colby yn Amroth, Sir Benfro
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Lle gwell am luniau priodas na Abaty Talyllychau
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
Cwt Pysgotwr ym Mhorthgain, Sir Benfro
Ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
Disgrifiad o’r llun,
"Fy merch Elin yn mwynhau modelu yng nghanol caeau hadau rêp ger Treletert, Sir Benfro"