Cyngor yn trafod canolfannau hamdden

  • Cyhoeddwyd
Nova
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Canolfan Nova ym Mhrestatyn gau y llynedd.

Bydd rheolaeth fwy llym o ganolfannau hamdden yn cael ei drafod gan Gyngor Sir Ddinbych ar ôl i dri o atyniadau gau yn y sir.

Fe wnaeth pwll nofio'r Heulfan yn y Rhyl, Canolfan Nova Prestatyn, a Chanolfan Bowlio Dan-do Gogledd Cymru i gyd gau eu drysau y llynedd.

Roedd y cyngor wedi bod mewn anghydfod gyda chwmni 'hyd-braich' Clwyd Leisure Limited, cwmni gafodd ei sefydlu i redeg yr atyniadau ar ran yr awdurdod.

Bydd y cyngor yn trafod adroddiad yn ddiweddarach fydd yn edrych ar reolaeth fwy llym ar gyrff allanol a'u hariannu.

Cyhuddiadau

Roedd cwmni Clwyd Leisure Limited wedi cyhuddo'r cyngor, oedd gyda chynrychiolwyr ar fwrdd y cwmni, o wneud toriadau sylweddol i'r arian yr oedd yn ei dderbyn.

Ond dywedodd y cyngor fod y cwmni wedi methu cynnal a chadw'r atyniadau yr oedd yn gyfrifol amdanyn nhw, na'u rhedeg fel busnesau gan wybod y byddai cyllid yn cael ei gwtogi mewn blynyddoedd i ddod.

Yn dilyn cau'r atyniadau, dywedodd y cyngor fod yn rhaid dysgu gwersi, ac fe benderfynwyd y dylid edrych ar y cysylltiadau rhwng yr awdurdod a darparwyr gwasanaethau oedd yn cael eu hariannu gan yr awdurdod.

Dywedod Ivan Butler, penaeth archwiliadau mewnol y cyngor: "Bydd y fframwaith newydd hefyd yn cynnwys trefniadau er mwyn sicrhau fod swyddogaeth aelodau etholedig ar fyrddau yn eglur, wedi eu deall yn llawn, ac yn cael ei gweithredu er mwyn sicrhau fod yr aelodau'n cwblhau eu dyletswyddau'n effeithiol."

Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i bwll nofio'r Heulfan yn Y Rhyl gau ar ôl i'r cyfleusterau yno ddirywio.