Llys: Gwerthu cyffuriau o'i gell

  • Cyhoeddwyd
Heroin
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r diffynyddion wedi gwadu cynllwynio i gyflenwi cyffuriau

Mae Llys y Goron Caernarfon wedi clywed bod dyn o Fangor, sydd wedi ei garcharu yn Lloegr, wedi defnyddio ffonau symudol yn ei gell i werthu cyffuriau yn y gogledd.

Clywodd y llys fod Paul Williams, 40 oed, wedi trefnu bod cyffuriau fel heroin, cocên a chanabis yn cael eu cludo i'r ardal o Fanceinion.

Mae e a phedwar arall yn gwadu cynllwynio i gyflenwi cyffuriau.

Y pedwar yw Stephanie Randall, 26, ac Alison Evans, 37, y ddwy o Fangor, Evan Owen, 29, heb gyfeiriad sefydlog a Mark Oliver, 51 o Cheadle Hulme.

Gwadu

Eisoes mae'r diffynyddion wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Dywedodd yr erlynydd Jayne la Grua: "Paul Williams oedd y trefnydd ac roedd rhwydwaith o gyflenwyr, dosbarthwyr ac 19 o ddelwyr ..."

Fe welodd y rheithgor gofnodion o 60 o rifau ffôn yr honnwyd iddo eu defnyddio yn ei gell yng Ngharchar Dovegate yn Sir Stafford.

Clywodd y llys fod un ffôn symudol y tu ôl i set deledu ac un arall mewn peiriant chwarae DVD.

Mae'r achos yn parhau.