Amheuaeth am gytundeb 'buddsoddiad enfawr' yng Nghaerdydd a'r cylch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cytundeb yn golygu buddsoddiad enfawr i Gaerdydd

Mae amheuaeth ynghylch cytundeb i fuddsoddi cannoedd o filoedd o bunnau mewn cynlluniau adeiladu a thrafnidiaeth yng Nghaerdydd a'r cylch.

Mae adroddiad ar gyfer Cyngor Caerdydd wedi rhybuddio y gallai ei gyfraniad i gynllun "Cytundeb Dinesig" fod yn "rhy ddrud".

Mae'r cynlluniau, gafodd eu cyhoeddi yn gynharach eleni, yn ddibynnol ar arian gan weinidogion Cymru a'r DU, Cyngor Caerdydd ac awdurdodau lleol eraill yn y cyffiniau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod trafodaethau ar y cytundeb "megis dechrau".

'Cydweithio agos'

Roedd y Prif Weinidog David Cameron wedi pwysleisio pwysigrwydd y cytundeb mewn cyfweliad gyda BBC Cymru yr wythnos diwethaf.

Ond mae adroddiad y cyngor yn dweud y gallai ei gyfraniad fod yn rhy ddrud yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe fydd cydweithio agos rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn allweddol i unrhyw gynllun llwyddiannus yn y dyfodol.

"Rydym wedi cael trafodaethau cynnar, positif gyda Chyngor Caerdydd am eu bwriad i ddatblygu cynllun ar gyfer y ddinas a'r rhanbarth, ac fe fyddwn ni'n gweithio'n agos gyda nhw wrth i'r cynllun ddatblygu."