Neges Ewyllys Da: Y Mimosa'n sbardun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Criw o ddisgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni sy'n gyfrifol am y neges eleni

Mordaith y Mimosa, y llong a aeth â'r Cymry cyntaf i Batagonia i sefydlu gwladfa newydd 150 o flynyddoedd yn ôl, sydd wedi ysbrydoli Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd yn 2015.

Cafodd y neges ei chyflwyno gan grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn Llancaiach Fawr ddydd Llun 18 Mai, Dydd Ewyllys Da ac union wythnos cyn i Eisteddfod yr Urdd gael ei chynnal ar y safle.

Mae'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, a anfonwyd am y tro cyntaf ym 1922 gan y Parchedig Gwilym Davies o Gwm Rhymni, yn draddodiad blynyddol sy'n ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol.

Eleni, mae'r neges yn disgrifio teimladau a gobeithion y Cymry ar ddec y Mimosa wrth iddynt adael "hen fyd blinedig" a theithio tua'r gorwel gan ddychmygu "Cymru newydd yn ein pennau, i'w hadeiladu'n well yfory."

Criw o ddisgyblion Blwyddyn 7-10 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni sydd wedi llunio'r neges, gyda chefnogaeth Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, Morgan Roberts, Swyddog Ieuenctid yr Urdd Caerffili a Bethan Jones, Swyddog Prosiect Llais Menter Iaith Caerffili.

29 o ieithoedd

Bu'r criw yn perfformio'r neges i gyfeiliant trefniant arbennig o'r alaw 'Ar Lan y Môr', wedi'i baratoi gan y cerddor a'r cyfansoddwr Jeffrey Howard a'i berfformio ar y delyn.

Mae'r neges wedi'i chyfieithu i 29 o ieithoedd, gan gynnwys Saesneg, Sbaeneg, Swahili a Chatalaneg.

Bydd yn cael ei pherfformio eto yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mercher 20 Mai, ac ar lwyfan yr Eisteddfod ei hun ar 27 Mai.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd:

"Mae'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn un o draddodiadau pwysica'r Urdd, sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru estyn dwylo i bobl ifanc ym mhedwar ban byd gyda neges yn llawn gobaith a chyfeillgarwch.

"Mae thema'r neges eleni, ymfudo, ac yn benodol yr ymfudo i Batagonia, yn un oesol ac amserol, gyda chymaint o bobl ledled y byd yn fodlon wynebu peryglon lu wrth geisio bywyd gwell.

"Wrth i ni ddarparu cyfleoedd i'n pobl ifanc ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, mae cyfeillgarwch a pharchu ein gilydd a phobl ar draws y byd ymhlith conglfeini gwaith yr Urdd."