Lansio cwrs prifysgol ar-lein yn Gymraeg am y tro cyntaf

Cyhoeddwyd

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi lansio cwrs ar-lein Cymraeg - y cyntaf o'i fath - sydd werth 10 credyd prifysgol.

Pwnc y 'Cwrs Agored Enfawr Ar-lein' (CAEA neu MOOC) yw ymwybyddiaeth iaith ym maes gwaith cymdeithasol.

Fe gafodd y cwrs ei ddatblygu wedi ymateb gan weithwyr cymdeithasol oedd wedi mynegi angen am ymarfer ieithyddol penodol.

Mae cynlluniau gan ddarlithwyr ym mhrifysgolion Bangor, Abertawe, Caerdydd a'r Brifysgol Agored i ddefnyddio'r adnodd o Hydref 2015 ymlaen fel rhan o'r cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol.

Mae'r CAEA yn gwrs ar-lein gyda mynediad agored drwy lwyfan e-ddysgu'r Coleg - Y Porth - ac ar lwyfan byd-eang, Blackboard Open Education.

Yn ogystal â deunyddiau cwrs traddodiadol megis fideos, darlleniadau a chyflwyniadau, mae'r CAEA yn darparu fforymau rhyngweithiol sy'n helpu adeiladu cymuned ar gyfer dysgwyr.

'Safonol, diogel a thrugarog'

Wrth lansio'r cwrs, dywedodd Yr Athro Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae darparu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn Gymraeg wedi ei gysylltu yn anorfod o agos gyda darparu gofal safonol, diogel a thrugarog.

"Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd pobl, yn enwedig hen bobl, plant, pobl sydd â dementia neu broblemau iechyd meddwl, ar eu mwyaf bregus.

"Rwyf wedi fy nghalonogi'n fawr gyda'r gwaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei gyflawni i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer yr iaith Gymraeg."