Gorsaf drên newydd yng Nglyn Ebwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Bydd gorsaf drên newydd tref Glyn Ebwy yn agor dros y penwythnos, gyda'r trên gyntaf yn cyrraedd ddydd Sul.

Mae'r orsaf, fydd yn cynnig gwasanaeth i ganol tref Glyn Ebwy, yn rhan o brosiect gwerth £11.5m wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd hefyd yn cynnwys gwelliannau i'r cledrau.

Bydd trenau'n sy'n teithio rhwng Glyn Ebwy a Chaerdydd yn galw yng ngorsaf newydd canol tref Glyn Ebwy bob awr, gyda'r posibilrwydd y bydd gwasanaethau ychwanegol yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol.

Bydd y trên gyntaf, y gwasanaeth 07:38 o Gaerdydd i Dref Glyn Ebwy, yn cyrraedd am 08:41 dydd Sul, a'r gwasanaeth 08:45 i Gaerdydd fydd y cyntaf i adael yr orsaf newydd.

'Poblogaidd iawn'

Bydd yr orsaf yn cynnwys adeilad newydd, platfform, maes parcio a pheiriannau tocynnau.

Mae cledrau newydd wedi eu gosod i ymestyn y rheilffordd i'r gogledd o Barcffordd Glyn Ebwy, trwy'r Gweithfeydd i Dref Glyn Ebwy.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart: "Mae rheilffordd Glyn Ebwy yn boblogaidd iawn, gyda 300,000 o siwrneiau pob blwyddyn.

"Ers i Lywodraeth Cymru agor gorsaf Parcffordd Glyn Ebwy, rydym ni hefyd wedi buddsoddi mewn gorsaf newydd yn Pye Corner.

"Ynghyd â'n buddsoddiad yn y cledrau, bydd gorsaf drên newydd Tref Glyn Ebwy yn gwella gallu pobl ar hyd y rheilffordd i ganfod gwaith a defnyddio gwasanaethau."