Dim achos wedi ymchwiliad cartref plant ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Womaston

Ni fydd unrhyw achos troseddol yn dilyn ymchwiliad i honiadau o gam-drin corfforol gan staff mewn ysgol breswyl ym Mhowys, yn ôl yr heddlu.

Cafodd tri aelod o staff o Gartref ac Ysgol Womaston yn Walton, ger Llanandras, eu harestio ar amheuaeth o esgeuluso plant.

Ond dywedodd Heddlu Dyfed-Powys nad oedd achos llwyddiannus yn debyg.

Roedd Womaston, cartref ac ysgol i blant rhwng 11 ac 19 oed gydag anableddau dysgu fel awtistiaeth, yn cael ei reoli gan elusen MacIntyre.

Caeodd yr ysgol ar 31 Awst, 2014.