Arestio dyn ar amheuaeth o drywanu yn Abertyleri

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o drywanu yn Abertyleri ym Mlaenau Gwent.

Fe gafodd heddlu arfog eu galw i Abertyleri ac Aber-big yn y prynhawn.

Dywedodd yr heddlu, sy'n apelio am dystion, fod person wedi cael ei anafu ond nad oedd ei fywyd mewn perygl.