Ann Keane: 'Gall ysgolion wella er toriadau'

  • Cyhoeddwyd
Ann Keane
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ann Keane wedi bod yn brif arolygydd Estyn ers 2010

"Gall ysgolion wella safonau er gwaethaf toriadau yn eu cyllidebau", yn ôl prif arolygydd ysgolion Cymru, sydd ar fin gadael ei swydd.

Mae Ann Keane wedi dweud fod ganddi "ffydd yn y gwelliannau y gall athrawon eu gwneud".

Mae Ms Keane wedi bod yn arolygydd ers dros 30 mlynedd, ac fe fydd yn ymddeol o'i swydd gydag Estyn yn ddiweddarach y mis hwn.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Ni allaf ragweld yn union beth fydd yn dioddef mewn addysg plant oherwydd unrhyw doriadau a allai ddigwydd."

Ychwanegodd: "Tra bod athrawon yn addysgu disgyblion, plant a phobl ifanc yn y dosbarthiadau, a'u bod yn cyflwyno cwricwlwm ac yn cefnogi ac annog plant i ddysgu...yna gallwn fod a ffydd mawr yn y gwelliannau y gall athrawon eu gwneud yn y sefyllfaoedd hynny."

Fe fydd Meilyr Rowlands, sydd wedi bod yn gweithio gydag Estyn ers dros 15 mlynedd, yn olynnu Ms Keane ym mis Mai.