Deintyddion yn 'methu' esgeulustod plant

  • Cyhoeddwyd
DentistFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae bron i hanner o blant wyth oed yn dangos arwyddion o ddirywiad i'w danedd

Nid oes gan ddeintyddion yng Nghymru'r hyder i gyfeirio plant sydd â phroblemau gyda'i dannedd oherwydd esgeulustod at wasanaethau cymdeithasol, yn ôl arolwg gan Brifysgol Caerdydd.

Mae'r arolwg yn dweud nad yw staff pediatrig wedi cael hyfforddiant llawn, all olygu bod rhai achosion o esgeulustod yn cael eu methu.

Yn ôl yr adroddiad, mae deintyddion yn ansicr pryd mae plant gyda phroblemau deintyddol yn croesi'r "trothwy amddiffyn plant" ac angen sylw pellach.

Bydd paediatregwyr o bob rhan o Gymru yn cyfarfod yn Hirwaun, Rhondda Cynon Taf, ddydd Gwener i glywed canfyddiadau'r astudiaeth.

Roedd yr adroddiad gan Brifysgol Caerdydd yn cynnwys ymateb gan 50 o baediatregwyr, 50 o ddeintyddion a 50 o nyrsys paediatreg.

Mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad bod "llawer o ddeintyddion yn amharod i weithredu ar amheuaeth o gamdriniaeth, ond yn cydnabod fod pryderon am iechyd y geg".

"Mae gofyn i gael canllawiau clir ar gyfer esgeulustod deintyddol, a hyfforddiant ar y cyd rhwng gweithwyr proffesiynol paediatreg a gweithwyr deintyddol."

Mae Arolwg Iechyd Deintyddol Plant Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon 2013, a gyhoeddwyd eleni, yn dangos fod bron i hanner o blant wyth oed a thraean o blant pum mlwydd oed yn dangos arwyddion o bydredd yn eu dannedd.