Gwrthdrawiad: Gyrrwr wedi teimlo 'ysgytwad ysgafn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Vincent Hamlyn, anesthetydd 33 oed o Gas-gwent, Sir Fynwy, yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Mae llys wedi clywed bod gyrrwr, sydd wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth beiciwr modur, ond wedi teimlo "ysgytwad ysgafn" yn ystod y gwrthdrawiad.

Bu farw Kevin Morgan, 60, wedi gwrthdrawiad gyda char BMW Z4 Vincent Hamlyn ar yr A449 yng Nghasnewydd ar 21 Mehefin 2014.

Mae Dr Hamlyn, anesthetydd 33 oed o Gas-gwent, Sir Fynwy, yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Dydd Iau, clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi dweud wrth yr heddlu bod y gwrthdrawiad wedi bod yn "syndod llwyr".

Mewn cyfweliad gyda'r heddlu, dywedodd Dr Hamlyn ei fod yn ymwybodol o ddau feiciwr modur ger y goleuadau traffig ar gylchffordd Coldra.

Ond dywedodd nad oedd beic modur Mr Morgan wedi rhoi "unrhyw arwydd" y byddai'n troi ar yr A449 tuag at Drefynwy.

Wrth drafod effaith y gwrthdrawiad, dywedodd: "Mi wnes i deimlo'r gwrthdrawiad. Doedd o ddim yn ergyd fawr, yn hytrach roedd o'n ysgytwad reit ysgafn."

Anafiadau trychinebus

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Kevin Morgan yn dilyn y gwrthdrawiad ym mis Mehefin 2014

Dywedodd wrth yr heddlu ei fod wedi gyrru i gilfan, cyn galw ambiwlans a dychwelyd i leoliad y gwrthdrawiad, ble'r oedd Mr Morgan "yn amlwg yn farw erbyn i mi gyrraedd".

Ychwanegodd Dr Hamlyn bod y gwrthdrawiad wedi dod fel "syndod llwyr" a'i fod o, ynghyd â meddyg wnaeth stopio wrth y ffordd, wedi ceisio rhoi cymorth cyntaf brys i Mr Morgan.

Clywodd y llys bod Mr Morgan, o Gwmbrân, wedi marw o anafiadau "trychinebus" i'w ben.

Mae'r erlyniad yn honni bod y ddau ddyn wedi bod yn "refio" yr injan wrth y goleuadau traffig, cyn rasio yn erbyn ei gilydd.

Mae'r achos yn parhau.