Crabb: Dim pleidlais i bobl ifanc cyn 2016

Cyhoeddwyd

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru na fydd deddfwriaeth i roi'r hawl i bobl 16 a 17 oed bleidleisio mewn grym erbyn etholiad y cynulliad flwyddyn nesaf.

Dywedodd Stephen Crabb ei fod yn disgwyl i'r Mesur ar ddatganoli pellach i Gymru gael ei gynnwys yn yr araith y Frenhines, ac y byddai "deddfwriaeth go iawn" yn dilyn flwyddyn nesaf.

Dywedodd: "Erbyn yr hydref rydw i am weld deddfwriaeth ddrafft all gael ei chyflwyno i'r senedd, ar gyfer beth sy'n cael ei alw'n archwilio cyn-ddeddfwriaethol.

"Gobeithio bydd hynny'n ein rhoi ni mewn sefyllfa ble gallwn ni gyflwyno'r ddeddfwriaeth go iawn yn gynnar flwyddyn nesaf."

Dywedodd Mr Crabb ei fod wedi dod i gytundeb â Llywodraeth Cymru na fyddai cyflwyno'r hawl i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio - rhywbeth y dywedodd fyddai'n cael ei gynnwys yn y Mesur - yn dod i rym mewn da bryd ar gyfer etholiad y cynulliad fis Mai nesaf.

Daw sylwadau Mr Crabb yn dilyn cyfarfod gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ym Mae Caerdydd ddydd Iau, a hynny i drafod y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn dilyn buddugoliaeth etholiadol y Ceidwadwyr.

'Uchelgeisiol'

Dywedodd Carwyn Jones ei fod wastad wedi credu bod cyflwyno'r hawl i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio erbyn haf 2016 yn "uchelgeisiol" ac ni all "weld hynny'n digwydd erbyn hyn".

Ychwanegodd ei fod yn croesawu'r ffaith y bydd datganoli pellach - sy'n debygol o gynnwys rheolaeth dros brosiectau ynni mawr a rhai pwerau ariannol - yn cael ei gynnwys yn araith y Frenhines.

"Beth sy'n bwysig ydi bod gennym ni amserlen eglur ynglŷn â phryd fydd y pwerau'n cael eu datganoli," meddai.

"Yn fy marn i, bydd hyn yn digwydd yn 2018, fan bellaf.

"Rydw i'n credu bod hynny'n hen ddigon o amser i sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cymeradwyo'r ddeddf, ac i gwblhau'r gwaith paratoadol er mwyn trosglwyddo'r pwerau hynny i bobl Cymru."

Cafodd y Cynulliad gynnig y pŵer i gynnal eu hetholiadau eu hunain fel rhan o becyn o ddatganoli pellach i Gymru, gafodd ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog David Cameron fel rhan o gytundeb Gŵyl Ddewi ym mis Chwefror.

Mae'r pwerau ychwanegol arfaethedig yn cynnwys yr hawl i ostwng yr oedran pleidleisio - datblygiad mae llawer yn honni oedd yn llwyddiannus yn cynyddu diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth pan gafodd ei gyflwyno ar gyfer y bleidlais ar refferendwm annibyniaeth Yr Alban.

Straeon perthnasol