Llai o gleifion yn aros am brofion diagnostig

Cyhoeddwyd

Mae'r nifer o gleifion yng Nghymru sy'n aros dros wyth wythnos am brawf diagnostig wedi gostwng i'r lefel isaf mewn bron i dair blynedd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae ystadegau mis Mawrth yn dangos bod 11,346 o bobl wedi aros dros wyth wythnos am brofion fel sgan MRI neu brawf endosgop.

Mae hynny'n welliant sylweddol ar ffigyrau mis Ionawr, pan oedd dros 20,000 o gleifion wedi aros dros ddeufis am y profion.

Mae ffigyrau eraill yn dangos bod llai o gleifion wedi aros mwy na'r targedau o 26 a 36 wythnos am driniaeth, ar ôl gweld eu meddyg teulu.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn falch gyda'r gwelliant yn y ffigyrau profion diagnostig, a bod buddsoddiad diweddar wedi cael effaith bositif.

Wrth son am y targedau 26 a 36 wythnos, ychwanegodd llefarydd eu bod yn "disgwyl i fyrddau iechyd wneud gwelliannau pellach i berfformiad a sicrhau bod pobl yn cael triniaeth amserol".

Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r ffigyrau, gan ddweud bod cleifion yn dal i wynebu "oedi sylweddol" cyn cael triniaeth gan y GIG yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd y blaid ar iechyd, Darren Millar AC: "Mae'r ffigyrau yma'n glir - mae methiant y GIG yng Nghymru yn parhau gan effeithio ar filoedd o gleifion.

"Mae gormod o bobl yn wynebu oedi hir, di-angen all fod yn boenus a niweidiol cyn cael triniaeth."