Staff ITV Cymru yn cynnal streic 24 awr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae tua 30 o aelodau staff ITV Cymru yn cynnal streic 24 awr fel rhan o ddadl dros gyflogau.

Mae'r staff yn aelodau o undeb technegwyr Bectu ac Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, sy'n protestio yn erbyn codiad cyflog o 2%.

Mae'r undebau eisiau gweld mwy o gynnydd mewn cyflogau, a hynny fel ymateb i elw cyn treth o £605m gan y darlledwr yn 2014 - 39% yn fwy nag yn 2013.

Dywedodd llefarydd ITV nad oedden nhw'n disgwyl y byddai'r streic yn amharu ar amserlen dydd Iau.

"Rydyn ni'n fwy na parod i gynnal dialog agored gyda chynrychiolwyr yr undebau yn dilyn canlyniad pleidlais, ble gwnaeth 232 o aelodau'r undeb bleidleisio i streicio, allan o weithlu o dros 3,000 ar draws y DU," ychwanegodd.

"Rydyn ni wedi codi cyflogau 2% o 1 Ionawr ymlaen - sy'n fwy na chwyddiant - ac mae hyn yn ychwanegol i'r 11.5% o godiad cyflog dros y pedair blynedd diwethaf, tipyn gwell na'r codiadau cyflog eraill ym myd y cyfryngau."

Dywedodd prif weithredwr Bectu, Gerry Morrissey: "Mae 'na anghyfartaledd enfawr rhwng y tâl sy'n cael ei gynnig i staff a'r pecyn bonws i weithredwyr a'r hyn sydd wedi'i dalu i gyfranddalwyr."