Gêm gyfartal i Forgannwg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Fe lwyddodd Morgannwg i gipio gêm gyfartal wedi ymdrech arwrol ar ddiwrnod olaf eu gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yng Nghaint.

Roedd y tîm cartref wedi gosod nod o 404 i Forgannwg i ennill y gêm yn eu hail fatiad, ond gyda wiced Jaques Rudolph eisoes wedi disgyn nos Fawrth, y dasg i'r ymwelwyr oedd peidio colli gweddill y wicedi yn ystod dydd Mercher.

Erbyn amser cinio roedd nifer o'r prif fatwyr wedi ymadael, gan adael mynydd o dasg i'r rhai oedd yn weddill.

Ond dan arweiniad y troellwr Dean Cosker i ddechrau, roedd yr ymdrech yn arwrol.

Fe gafodd Cosker ei sgôr uchaf erioed i Forgannwg - 69 - ac fe gyfrannodd Colin Ingram a Graham Wagg dros 50 yr un.

Er hynny, roedd angen safiad o 32 rhwng Michael Hogan a David Lloyd dros y pelawdau olaf i sicrhau'r gêm gyfartal, a phan ddaeth y chwarae i ben roedd Morgannwg yn 309 am 9.

Gêm gyfartal felly, ond fe fydd Caint yn siomedig i beidio cipio'r pwyntiau llawn.

Caint v. Morgannwg - Sgôr terfynol:-

Caint - 357 (batiad cyntaf) a 327 (ail fatiad)

Morgannwg - 281 (batiad cyntaf) a 309 am 9 (ail fatiad)