Cameron: Etholiad wedi rhoi momentwm i'r Ceidwadwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
David Cameron yn ymweld â bragdy yng Ngŵyr, un o'r etholaethau i'r Ceidwadwyr gipio gan y Blaid Lafur

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron, wedi dweud bod yr etholiad cyffredinol wedi rhoi momentwm i'r Ceidwadwyr Cymreig wrth iddyn nhw baratoi at etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf.

Wrth ymweld â Gŵyr ddydd Iau, dywedodd y byddai'r blaid yng Nghymru yn cynnig dewis sydd heb fod ar gael i bobl yn y gorffennol.

Dywedodd hefyd bod buddugoliaeth Byron Davies yn yr etholaeth yn gamp enfawr oedd yn dangos adfywiad y Ceidwadwyr yng Nghymru dros y bum mlynedd diwethaf.

Fe gafodd y blaid ei chanlyniad gorau ers 30 o flynyddoedd yng Nghymru, gan ennill 11 allan o'r 40 sedd oedd ar gael.

Mwy o rym

Cyn yr ymweliad, dywedodd Mr Cameron ei fod yn disgwyl deddf newydd fydd yn rhoi mwy o rymoedd i Gymru yn Araith y Frenhines yn ddiweddarach y mis hwn.

Roedd disgwyl i'r pwnc fod yn destun trafod mewn cyfarfod rhwng Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ddydd Iau.

Daw'r cyfarfod yn dilyn pryderon na fyddai aelodau seneddol yn cael cyfle i drafod y ddeddfwriaeth mor sydyn ag yr oedd wedi'i awgrymu gan y Ceidwadwyr yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

Mae Mr Cameron wedi gaddo i barhau i lywodraethu "gyda pharch" tuag at y llywodraethau datganoledig yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd Mr Crabb, glywodd ei fod yn cadw ei swydd yng nghabinet Mr Cameron ddydd Llun, y byddai'n defnyddio ei gyfarfod gyda Carwyn Jones i sefydlu sut y bydden nhw'n gweithio gyda'i gilydd i ddenu buddsoddiad i Gymru a chefnogi busnesau i greu mwy o swyddi.