Newid arweinyddiaeth cyngor Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Cyfweliad gyda'r Cynghorydd Emlyn Dole yn dilyn y cyfarfod. Aled Scourfield fu'n holi ar ran Newyddion 9.

Mae grŵp Plaid Cymru wedi dod i gytundeb gyda'r grŵp Annibynnol ar Gyngor Sir Caerfyrddin i arwain y cyngor.

O dan y cytundeb fe fydd gan y ddau grŵp bum cynghorydd yr un ar gabinet y cyngor.

Fe fydd arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, yn cael ei enwebu ar gyfer etholiad i ddewis arweinydd y cyngor, gyda chefnogaeth y grŵp Annibynnol, yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol yr awdurdod ddydd Mercher nesaf.

Ddydd Mercher fe gyhoeddodd y cynghorydd Llafur Kevin Madge ei fod wedi ymddiswyddo fel arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Daeth hyn yn sgîl penderfyniad y grŵp Llafur, ail blaid fwyaf y cyngor, i benodi arweinydd newydd gan ddisodli'r cynghorydd Madge.

Fe wnaeth Llafur ddewis Jeff Edmunds fel eu harweinydd newydd.

Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf ar y cyngor gyda 29 sedd. Mae gan Lafur 22 aelod, a'r grŵp Annibynnol 21 aelod.

Straeon perthnasol