'Gwledd i ymwelwyr y 'Steddfod'

  • Cyhoeddwyd
urdd caerffiliFfynhonnell y llun, S4C

Wrth i Eisteddfod yr Urdd gael ei chynnal yn ardal Caerffili yr wythnos hon, mae cyfarwyddwr yr ŵyl, Aled Sion yn edrych ymlaen at yr wythnos mewn erthygl arbennig i Cymru Fyw.

Gyda 750 medr o geblau trydan wedi eu claddu dan y ddaear, dros 1,600 o drac fyrddau wedi eu gosod, y pafiliwn sy'n dal 1,400 o bobl wedi ei godi a digon o wair yn y beudy ar gyfer y ddau asyn o Fflint, mi allwn ni ddweud yn swyddogol bellach ein bod yn barod am y 90,000 o ymwelwyr a ddisgwylir yma yn Llancaiach fawr dros yr wythnos nesaf.

Mi fydd gwledd yn disgwyl ymwelwyr yn yr Eisteddfod eleni.

Mi fydd y pafiliwn yn cynnig llwyfan i dalentau gorau Cymru, a digon i'w wneud o gwmpas y Maes.

Yn ogystal â'r rhesi o stondinau lliwgar, mi fydd amryw o bethau newydd i'w weld ar y Maes eleni - megis cornel Minecraft yn y Gwyddonle, sesiynau dysgu plant i reidio beic ym Mhentref Mistar Urdd ac ogof T Llew Jones i wrando ar stori yn y Cwtsh Cymraeg.

'Gweithio yn ddiflino'

Un go wahanol y gallech weld yn crwydro'r Maes eleni yw Cyrnol Pritchard -penteulu plasdy Llancaiach Fawr o ddechrau'r 17eg ganrif.

Mae Plasdy Llancaiach Fawr a'i holl drigolion yn rhan o'r Maes eleni, felly os am ddihangfa ar ôl cael cam, bydd modd dianc i fyd hanesyddol y Tuduriaid!

Wrth gwrs, er mai dim ond pump wythnos yn ôl gychwyno' ni ar y gwaith o adeiladu'r Maes, mae'r broses o drefnu Eisteddfod yn cychwyn flynyddoedd ynghynt gyda mintai o wirfoddolwyr lleol wedi bod yn gweithio yn ddiflino ers dros ddwy flynedd yn yr ardal yn codi arian ac ymwybyddiaeth o'r Eisteddfod - mae ein diolch yn fawr iddyn nhw.

Felly dewch draw i'n gŵyl arbennig ni - bydd croeso cynnes yn eich disgwyl a chyfle i fwynhau diwylliant Cymreig ar ei orau.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.