Carchar am dwyllo gyda thalebau Tesco

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae cwpl wedi eu carcharu wedi iddyn nhw ddefnyddio talebau Tesco gwerth miloedd o bunnau i brynu offer trydanol.

Roedd Justine White, 44 oed, a Joseph Robert McDermott, 45 oed, o Bootle, Lerpwl, wedi eu cael yn euog yn Llys y Goron Yr Wyddgrug o gynllwynio i dwyllo.

Roedd y ddau wedi twyllo siopau Tesco ar draws gogledd Cymru a Sir Gaer, drwy ddefnyddio gwerth £6,000 o dalebau i brynu cyfrifiaduron ac alcohol i'w gwerthu ar eBay.

Cafodd McDermott ei garcharu am 12 mis a White am 11 mis.

'System lac'

Dywedodd y cyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Matthew Curtis, nad oedden nhw'n gwybod sut oedd y ddau wedi llwyddo i gael gafael ar y talebau, oedd yn perthyn i gwsmeriaid eraill.

Mi wnaeth y ddau dargedu siopau yn cynnwys, Warrington, Helsby a Chaer, i gyd yn Sir Caer, ynghyd â siopau yn Wrecsam, Prestatyn yn Sir Ddinbych a Chaernarfon, Gwynedd.

Cafodd y ddau eu dal gan yr heddlu wedi iddyn nhw ymweld â Tesco yn Abergele, ac mi wnaeth swyddog diogelwch herio McDermott.

Datblygodd ffrae rhwng McDermott a'r swyddog diogelwch, ac mi wnaeth bocs agor, gan ollwng y talebau ar lawr.

Dywedodd Simon Killeen, ar ran yr amddiffyniad, bod y cwpl "wedi cymryd mantais o system lac Tesco".