Llawfeddygon yn achub llaw dyn ar ôl damwain gyda llif

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Edryd Jones (de) wedi canmol ei gymdogion, gan gynnwys Rob Edwards

Mae cyn brifathro o'r Rhondda yn cyfri ei fendithion ar ôl i arbenigwyr yn Ysbyty Treforys, Abertawe lwyddo i ailgysylltu ei law yn dilyn damwain.

Bum mis yn ôl, tra'n defnyddio llif drydan yn ei gartref yng Nglynrhedynog, fe lifodd Edryd Jones ei fraich chwith i ffwrdd - rhwng ei benelin a'i arddwrn.

Fe gafodd top llawes Mr Jones, 69 oed, ei ddal yn y peiriant, gan dynnu ei fraich dan y llif.

Ar ôl y ddamwain, fe lwyddodd Mr Jones i gyrraedd tŷ cymydog, Rob Edwards, er mwyn cael cymorth.

Fe ddefnyddiodd Mr Edwards lliain llestri er mwyn atal y gwaedu.

"Roeddwn i mewn sioc, yn meddwl ei fod o mewn trafferth ddifrifol," meddai Mr Edwards.

Disgrifiad o’r llun, Cafodd Mr Jones lawdriniaeth am naw awr i achub y law
Disgrifiad o’r llun, Erbyn hyn mae'n gallu dal pethau gyda'i law chwith, ac yn gallu symud ei fysedd

Aeth y ddau i'r stryd a gweiddi am help, ac fe wnaeth un cymydog ffonio'r ambiwlans, tra aeth cymydog arall i nôl llaw Mr Jones, a'i roi o mewn rhew.

Cafodd Mr Jones ei gludo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Treforys lle cafodd lawdriniaeth am naw awr i ailgysylltu'r llaw.

Dywedodd Mr Jones, cyn brifathro ysgol gynradd Llwydcoed, ei fod wedi bod yn paratoi ystafell yn y tŷ ar gyfer ei wyres pan ddigwyddodd y ddamwain.

"Roedd y cwbl wedi digwydd mewn eiliadau. O' ni ddim yn gwybod mod i wedi llifo hi ffwrdd. Yr unig amser deimlais i fod hi ddim 'na oedd pan oeddwn wedi trio codi'r pishyn pren, a gweld bod dim llaw.

"Y peth cyntaf o' ni feddwl oedd, dwi'n mynd i farw fan hyn - mynd i waedu i farwolaeth.

"O' ni'n cael fflachiau o'r teulu mynd o mlaen fy llygaid, y wraig a'r plant, a fe wedes i mae'n rhaid i mi wneud rhywbeth, a daeth yr awydd i fyw drosta i ac es i lan at dŷ fy nghymydog."

Dywedodd ei fod mor ddiolchgar i'w gymdogion, y parafeddygon a'r staff meddygol wnaeth gymryd gofal ohono.

Disgrifiad o’r llun, Roedd Mr Jones yn gwneud gwaith yn y tŷ pan ddigwyddodd y ddamwain

Dywedodd Dean Boyce, llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Treforys: "Mae'n cymryd amser eithaf hir i'r teimlad ddod yn ôl i'r llaw - rwy'n falch ei fod nawr yn gallu cael defnydd ohoni."

Mae Ysbyty Treforys yn un o nifer fechan o ysbytai yn y DU sydd â'r nifer angenrheidiol o arbenigwyr i gwblhau'r math yma o lawdriniaeth, a'r unig un yng Nghymru.

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mr Boyce, oedd yn rhan o'r tîm o lawfeddygon, wedi dweud y dylai Mr Jones allu defnyddio'r llaw yn y dyfodol