Milwr yn hawlio £8m o iawndal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Paul Keogh
Disgrifiad o’r llun,
Fe dorrodd Spencer Vaughan ei wddf ar ynys Grand Canaria gyda'r Royal Marines

Mae milwr gafodd ei barlysu ar ôl plymio i ddŵr bas yn yr Ynysoedd Dedwydd yn dwyn achos cyfreithiol yn erbyn y Weinyddiaeth Amddiffyn gan geisio hawlio £8m mewn iawndal.

Fe dorrodd Spencer Vaughan, 27 oed o Gwmbrân, ei wddf yn y digwyddiad ar ynys Grand Canaria tra roedd ar ymarferiadau gyda'r Royal Marines ym mis Gorffennaf 2009.

Mae'n honni fod dyletswydd ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i'w rybuddio am y peryglon o blymio i'r môr yn yr ardal.

Ond dywedodd cyfreithwyr ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn fod Mr Vaughan yn gyfrifol am y penderfyniad i blymio tra roedd yn ymlacio gyda ffrindiau.

Clywodd yr Uchel Lys yn Llundain fod y milwr wedi ei anafu wrth nofio gyda'i gyd-filwyr o uned gomando y Royal Marines ar draeth ar yr ynys.

Dywedodd Mr Vaughan ei fod wedi cerdded i'r môr i "oeri ei hun", ond fe ddioddefodd anafiadau difrifol i asgwrn ei gefn pan fu ei ben mewn gwrthdrawiad â thywod ar waelod y môr.

Ar ddyletswydd

Mae cyfreithwyr ar ran y milwr yn dadlau fod yr anafiadau wedi digwydd tra roedd Mr Vaughan ar ddyletswydd milwrol, ac fe ddylai'r Weinyddiaeth Amddiffyn dderbyn cyfrifoldeb.

Ond dywedodd y bargyfreithiwr Malcolm Sheehan QC fod y milwr yn ymlacio ar y pryd.

"Mae'n afrealistig i ddweud eich bod ar ddyletswydd am fod gennych chi ddewis rhydd am sut yr oeddech yn treulio eich amser", meddai.

Mae Mr Vaughan yn gwadu'r honiad iddo redeg i'r môr gan berfformio naid oedd yn debyg i symudiad oddi ar raglen 'Baywatch', ac mae'n mynnu iddo gerdded yn araf i'r dŵr er mwyn osgoi teulu ifanc.

Mae'r ddwy ochr yn y ddadl gyfreithiol yn derbyn fod y milwr, sydd bellach yn byw yn Plymouth, wedi dioddef anafiadau sydd wedi newid ei fywyd ac wedi ei atal rhag gallu cerdded.

Ers y digwyddiad mae wedi hyfforddi fel hyfforddwr ffitrwydd, ac mae ar fin dechrau gradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Gan ohirio'r gwrandawiad, dywedodd y Barnwr Mr Ustus Davis y byddai'n cyhoeddi dyfarniad ar ddyddiad arall yn y dyfodol.