Arweinydd Sir Gâr yn ymddiswyddo

  • Cyhoeddwyd
Kevin Madge
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kevin Madge wedi arwain y cyngor ers 2012.

Mae Kevin Madge wedi cyhoeddi ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Daw hyn yn sgîl penderfyniad y grŵp Llafur, ail blaid fwyaf y cyngor, i benodi arweinydd newydd gan ddisodli'r cynghorydd Madge.

Clymblaid Llafur a'r grŵp Annibynnol sy'n rheoli'r cyngor.

Fe fydd y cyngor llawn yn cwrdd dydd Mercher ond does dim disgwyl iddynt drafod pwy fydd yr arweinydd newydd tan yr wythnos nesaf.

Mae Llafur wedi dewis Jeff Edmunds fel eu harweinydd newydd. Ond bydd yn rhaid i'r cynghorydd Edmunds sicrhau cefnogaeth y grŵp Annibynnol er mwyn dod yn arweinydd.

Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf ar y cyngor gyda 29 sedd. Mae gan Lafur 22 aelod, a'r grŵp Annibynnol 21 aelod.

Tristwch

Roedd Mr Madge wedi arwain y cyngor ers 2012.

Mewn datganiad ddydd Mawrth dywedodd mai gyda thristwch yr oedd yn ymddiswyddo.

Dywedodd yr oedd ganddo nifer o gynlluniau i'r dyfodol y byddai wedi elwa pobl y sir ond ychwanegodd:

"Yn anffodus ni fyddaf yn gallu rhoi'r cynlluniau hyn ar waith mwyach, ond, fel rwyf wedi ei wneud erioed, byddaf yn ymroi'n llwyr o hyd i wasanaethu pobl y Garnant a wnaeth fy ethol.

"Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i aelodau'r Grŵp Annibynnol am eu cefnogaeth a'u cyfeillgarwch, ac i'r sawl yn y Grŵp Llafur sydd wedi fy nghefnogi ar hyd y blynyddoedd.

"Hefyd hoffwn ddiolch i Mark James, y Prif Weithredwr, a'i brif swyddogion, sydd wedi gwneud gwaith gwych o ran gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer y sir."