Gadael Ewrop yn 'ergyd i fusnesau'

  • Cyhoeddwyd
Fflagiau Ewrop a'r DUFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae cynlluniau i gynnal refferendwm ar aelodaeth y DU yn yr Undeb Ewropeaidd yn ergyd i fusnesau, a gallai arwain at lai o fuddsoddi, yn ôl Cadeirydd Cyd-ffederasiwn Diwydiannau Prydain yng Nghymru, Chris Sutton.

Dywedodd bod cynlluniau llywodraeth y DU i gynnal pleidlais yn 2017, ar ôl ail-drafod telerau gydag arweinwyr yr UE, yn creu "ansicrwydd".

Fe wnaeth y Ceidwadwyr sicrhau mwyafrif annisgwyl yn yr etholiad cyffredinol yr wythnos diwethaf.

Un o addewidion David Cameron oedd trafod "cytundeb gwell" ar gyfer y DU yn Ewrop a chynnal refferendwm "mewn neu allan" erbyn diwedd 2017.

"O bersbectif busnes dyw'r UE ddim yn berffaith ond rwy'n meddwl bod busnesau yn ei weld fel positif - mae'n farchnad sengl o 500 miliwn o bobl ac rwy'n credu y bydd yn anodd ar swyddi a thyfiant pe bai ni yn camu oddi wrth hynny," meddai Mr Sutton.

Ychwanegodd y byddai busnesau yn ymgyrchu i aros yn yr UE a rhybuddiodd na fyddai cwmnïau yn hoffi'r ansicrwydd yn y ddwy flynedd cyn y bleidlais.

Degau o filoedd o swyddi

"Dyw gadael yr UE ddim yn ddrws tro; pe bai ni'n ei gael yn anghywir, dyw dychwelyd ddim yn hawdd," meddai.

Mae nifer o gwmnïau rhyngwladol, fel Tata, Airbus, Toyota a Ford yn gweithredu yng Nghymru, sy'n cefnogi cyflenwyr bychan ac yn gyfrifol am ddegau o filoedd o swyddi.

Er bod Airbus wedi dweud na fyddai'r cwmni yn symud pe bai'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae diwydiant ceir y DU a chorff gwneuthurwyr EEF wedi mynegi pryder am adael yr undeb.

Disgrifiad o’r llun,
Byddai hi'n 'anodd ar swyddi a thyfiant' pe bai'r DU i adael yr UE, meddai Mr Sutton.

Mae gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi derbyn dros £4 biliwn o nawdd Ewropeaidd gyda £2 biliwn arall i ddod dros y saith mlynedd nesaf i gefnogi twf economaidd a chreu swyddi.

Ond mae beirniad yn dadlau nad yw hyn yn ddigon o'i gymharu â'r arian mae'r DU yn ei yrru i'r UE.

Mae'r rhai sydd eisiau gadael yn dweud y byddai'r wlad yn parhau i fasnachu ag Ewrop wedi i'r DU adael, ond y byddai telerau gwell.

Ond mae cefnogwyr yr undeb yn credu bod aelodaeth o'r UE wedi helpu economi'r DU.